obchod 2

Tlačivá spustiteľné v programe Microsoft office
Pridelenie identifikačného čísla pre DHZ
Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie - 2020  .doc 

Manuál k použitiu a vyúčtovaniu dotácie poskytnutej z prostriedkov DPO SR pre DHZO.doc 

Správa o zásahu.xml
Zloženie výboru DHZ.xml
Prihláška za člena.docx 
Evidencia dochádzky.xls
Ekonomické tlačivá .xls 
Návrh na udelenie medaily "Za spoluprácu" .doc
Prihláška na získanie OO Vedúci hasičskej mládeže .doc
Návrhy na povýšenie - nové .doc
Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR .rtf
Návrh na udelenie titulu Zaslúžilý člen DPO SR .rtf
Návrh na udelene radu "sv. Floriána" a "Čestného hasičstva"
Návrh na udelenie titulu "Zaslužitý člen DPO SR" a "Čestný člen DPO SR"
Návrh na udelenie vyznamenaí - DPO SR
Návrh na udelenie vyznamenaí - KO DPO SR
Návrh na udelenie vyznamenaí - UzO DPO SR
Prihláška na získanie OO Rozhodca DPO SR .rtf
Prihláška na získanie OO Hasič ... stupňa .rtf
Zberný doklad .xls 
Cestovný príkaz .rtf
Cestovný príkaz 2 .xls

Prihláška na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce .doc

Prihláška ZOP
Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti 
Prihláška za člena MH (NOVÉ)

 

 

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“ bol spracovaný na základe požiadavky pre jednotné hodnotenie podujatí organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky.

Cieľom zaradenia tohto formulára do dokumentácie DPO SR je kvalitatívne vyhodnotenie činností v jednotlivých regiónoch. Toto vyhodnotenie bude nasmerované do dvoch základných oblastí:

    • metodická pomoc a podpora pri organizácii jednotlivých podujatí,
    • pri periodických akciách ako podklad pre kalendár podujatí organizovaných jednotlivými zložkami DPO SR.

Metodika práce z formulárom

Formulár „Vyhodnotenie podujatia – písomná správa“ je prednostne určený pre členov snemu.
Člen snemu, na základe svojho rozhodnutie vyberá podujatie, ktoré prostredníctvo formulára vyhodnotí. Po vyplnení formulára prekonzultuje závery hodnotenia s usporiadateľom podujatia.

Formulár sa spracováva v dvoch výtlačkoch, s podpisom hodnotiaceho a usporiadateľa.
Výtlačok číslo 1 zostáva usporiadateľovi, výtlačok číslo 2 sa odosiela na sekretariát DPO SR. Výtlačok číslo 1 môže spracovateľ usporiadateľovi odovzdať ihneď po skončení podujatia, alebo môže uvedený výtlačok doručiť usporiadateľovi dodatočne. Výtlačok číslo 2 môže byť spracovaný v elektronickej podobe a odoslaný na sekretariát DPO SR prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).
Rozbor výsledkov hodnotiacej činnosti bude pravidelne zaraďovaný do rokovania prezídia DPO SR a snemu.
Prezídium DPO SR odporúča využitie formulára pre všetky organizačné články DPO SR.

word icon 

Formulár - Vyhodnotenie podujatia

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/443 719 60
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top