obchod 2

Činnosť

   Sekretariát DPO SR je odborné a administratívno-výkonné pracovisko DPO SR s nevyhnutným počtom odborných zamestnancov, ktorý zriaďuje DPO SR. Riadi ho Prezídium DPO SR alebo prezident DPO SR prostredníctvom sekretára DPO SR.

   Vo vzťahu k zamestnancom a tajomníkom ÚzO DPO SR je Sekretariát DPO SR riadiacim, metodickým a kontrolným centrom. Sekretariát DPO SR vykonáva odborné, informačné, organizačné, ekonomické, hospodársko-technické, prevádzkové, dokumentačné, evidenčné a právne činnosti súvisiace so zabezpečením úloh DPO SR.

   Sekretariát DPO SR podľa pokynov sekretára DPO SR plní úlohy, ktoré podľa Stanov DPO SR a ďalších vnútorných predpisov patria do pôsobnosti sekretára DPO SR. Sekretariát DPO SR najmä:

  • v spolupráci s KO DPO SR a ÚzO DPO SR pripravuje návrhy koncepcií, ako aj správy a informácie, ktoré sekretár DPO SR predkladá na rokovanie Prezídia DPO SR,
  • koordinuje činnosť KO DPO SR a ÚzO DPO SR pri plnení úloh, ktoré sa týkajú DPO SR ako celku,
  • riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť zamestnancov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry DPO SR,
  • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých pôsobnosť súvisí s poslaním a úlohami DPO SR,
  • hospodári s určeným majetkom DPO SR,
  • prostredníctvom registra vedie evidenciu organizačných jednotiek a členov DPO SR.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top