3. zasadnutie Snemu DPO SR 21.04.2018 v Bratislave 

 pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 3. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 21. 04. 2018
pdf1   Odpovede na diskusné prispévky

 

 

 

 2. zasadnutie Snemu DPO SR 11.11.2017 v Trenčíne

   
 pdf1  Správa o činnosti Prezídia DPO SR, predložená na 2. zasadnutí Snemu DPO SR dňa 11.11.2017
 pdf1  Odpovede na diskusné prispévky 

 

Go to top