Téma súťaže:     „História hasičstva“

Termín súťaže: október 2020 – marec 2021  

Vekove kategórie:

Kategória

Určená pre

I

materské školy

II.

I. stupeň základných škôl (1. – 4. ročník)

III.

II. stupeň základných škôl (5. – 9. ročník)

                Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom časopisu Požiarnik, internetovej stránke DPO SR ako aj prostredníctvom územných organizácii DPO SR, ktoré obdržia podmienky súťaže písomne od Sekretariátu DPO SR.

                Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR. Školy a mimoškolské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje výtvarné práce poslať na príslušnú územnú organizáciu DPO SR.

                Územná organizácia DPO SR vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie -    t. j. 9 kresieb a tieto práce spolu s vyhodnotením súťaže zašle na Sekretariát DPO SR do 31. 3. 2021.

 

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. číslom kategórie a vekom autora
  2. menom a priezviskom autora
  3. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia
  4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  5. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2021.

Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

 

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci  jún 2021.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top