Výcvik hasičského družstva 1+3 v podmienkach DHZO

Vážení členovia DPO SR, ktorí vykonávate svoju činnosť v rámci hasičských jednotiek v zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO, DHZM.

Vzhľadom k tomu, že súčasné právne predpisy považujú hasičské družstvo v zložení 1+3 za základné pre kategórie hasičských jednotiek DHZO (A1,A,B,C, poprípade aj D), RVŠ sa zaoberal otázkou riešenia výcviku družstva v tomto zložení. Pri rozbore dostupných cvičebných poriadkov bolo zistené, že v súčasnom období absentuje cvičebný poriadok, zameraný práve na výcvik družstva 1+3. Z tohto dôvodu sme požiadali GŘ HZS ČR o možnosť využívania predpisov vydaných MV–GŘ HZS ČR – Bojový řád jednotek PO a Cvičební řád jednotek PO pre účely odborné prípravy členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorí sú zaradení v hasičských jednotkách obcí alebo miest v Slovenskej republike. Ako vyplýva z odpovede generálneho riaditeľa HZS genmjr. Ing. Drahoslava Rybu, GŘ HZS ČR vydalo súhlas na využívanie uvedenej dokumentácie, ktorý je platný „dnem vydání tohoto dopisu do jeho případného písemného odvolání MV-GŘ HZS ČR adresovaného na DPO SR.“ Všetky potrebné texty a metodické listy k výcviku sa nachádzajú na elektronickej adrese http://www.hzscr.cz/clanek/vykon-sluzby.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d. Pre výcvik družstva 1+3 sú odporúčané DR 3-1 až DR 3-16.

Veríme, že uvedený krok prispeje k zvýšeniu taktickej pripravenosti našich členov v hasičských jednotkách v zriaďovateľskej kompetencii samosprávy – DHZO a DHZM.

 pdf1 

Súhlas na využívanie

 

 pdf1 

 DR3-1-Obecná činnosť

            pdf1  DR3-2-Nástupy a organizace družstva
 pdf1  DR3-3- Přívodní vedení     pdf1  DR3-4- Dopravní vedeni s rozdělovačem
 pdf1  DR3-5- Útočný proud od rozdělovače    pdf1  DR3-6- Jednoduché vedení C
 pdf1  DR3-7- Jednoduché útočné vedení    pdf1  DR3-8- Jednoduché vedení
 pdf1  DR3-9- Dopravní vedení    pdf1  DR3-10- Útočný vysokotlakový proud
 pdf1  DR3-11- Jednoduché vedení do poschodí    pdf1  DR3-12- Dopravní vedení
 pdf1  DR3-13- Dopravní vedení B    pdf1  DR3-14- výcvik s přiěsy
 pdf1  DR3-15- Výstup na žebřík    pdf1  DR3-16- Výcvik se žebříky

 

Cvičebný poriadok členov DPO SR

word  CP poradová príprava 

 

Metodické listy - požiarna taktika

word  ML - obsah                                                                                
word ML č. 1      word ML č. 2   word ML č. 3   word ML č. 4
word ML č. 5   word  ML č. 10   word ML č. 11   word ML č. 12
word ML č. 13   word ML č. 14   word ML č. 15   word ML č. 16
word ML č. 20   word ML č. 21   word ML č. 22   word ML č. 23
word ML č. 24   word ML č. 25   word ML č. 26   word ML č. 27
word ML č. 28   word ML č. 29   word ML č. 30   word ML č. 31
word ML č. 40   word ML č. 41   word  ML č. 42   word  ML č. 43
word ML č. 44   word ML č. 45   word ML č. 46   word  ML č. 47
word ML č. 48   word ML č. 55   word  ML č. 60   word  ML č. 61
word ML č. 62   word ML č. 63   word ML č. 64   word  ML č. 65
word ML č. 70   word ML č. 71   word  ML č. 72   word  ML č. 73
word ML č. 80   word ML č. 81   word ML č. 82   word  ML č. 83
word ML č. 84   word ML č. 85   word ML č. 91   word  ML č. 95
word ML č. 100   word  ML č. 101   word  ML č. 102   word  ML č. 103
word ML č. 104   word ML č. 105    word  ML č. 106   word  ML č. 107
word ML č. 108   word  ML č. 109   word  ML č. 110   word  ML č. 111
word ML č. 116   word ML č. 117   word  ML č. 118   word  ML č. 119
word ML č. 120   word ML č. 121            

 

Povolenie výnimky 

 pdf1  Povolenie výnimky

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top