obchod 2

  Dokumenty
  Stanovy DPO SR - s účinnosťou od 27. 2. 2023
 
  ZÁKON z 29. januára 2014 o DPO SR a o zmene niektorých zákonov (novelizované znenie platné od 1. 9. 2015)
  Rokovací a volebný poriadok DPO SR - s účinnosťou od 11. 11. 2023
  Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru
  Rovnošatový predpis DPO SR - s platnosťou od 9.11.2019
  Doplnok Rovnošatového predpisu DPO SR - s platnosťou od  9.11.2019
  Metodické pokyny pre hospodárenie dobrovoľných hasičských zborov Slovenskej republiky
  Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR - s platnosťou od  9.11.2019 (novelizácia 17.4.2021)
  Doplnok Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR s platnosťou od 9.11.2019
  USMERNENIE Prezídia DPO SR k Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR
  Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR s platnosťou od 24.11.2018
  Štatút pre činnosť okrskov
  Štatút OŠ DPO SR
  Metodické usmernenie pre zachovanie a zveľaďovanie historického a kultúrneho dedičstva DPO SR
  Symboly DPO SR
  Usmernenie Prezídia DPO SR k používaniu slávnostnej zástavy DPO SR

 

 Smernice 
  Smernice pre získanie odznaku odbornosti „Rozhodca DPO SR“
  Smernice na získanie odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupňa
  Smernica pre prácu kontrolných a revíznych komisií DPO SR a pre prácu revíznych komisií DHZ v SR
  Smernica pre získanie odznakov odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže"
  Smernica pre činnosť hasičskej mládeže
  Smernice na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce - NOVELIZOVANÉ
  Smernica o poskytovaní dotácií z vlastných finančných prostriedkov 
      + Príloha ku smernici 
  Smernica k vydávaniu a používaniu preukazov DPO SR

 

 Súťažný poriadok DPO SR    
 Súťažný poriadok DPO SR  pdf1     
 Obrazové prílohy  pdf1     
 Prihláška dospeli / dorast
 pdf1  
 Priháška dospeli  excel icon  
 Prihláška dorast  excel icon  
 Protest dospeli / dorast  pdf1     
 Protest dospeli  word icon  
 Protest dorast  word icon  
Bodovací záznam  word icon    

  

 

 Plameň 
  Prihláška - Plameň 
  Pravidlá pre celoštátnu hru PLAMEŇ
  Obrazové prílohy - Plameň
  Bodovací záznam - Plameň 
  Metodika pre jesennú časť hry PLAMEŇ
  

  

 Slovenská liga 
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej veži
  Pravidlá Hasičská veža - výstup do cvičnej veže
  Pravidlá Slovenskej ligy v hasičskej stovke
  Pravidlá Hasičská stovka Beh na 100m s prekážkami

 

 

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top