Dňa 19. 10. 2020 o 18,51h bol ohlásený požiar unimobunky na Ul. Hlboká v Martine. Príčinou vzniku požiaru bol nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Martin - Záturčie tromi C a jedným vysokotlakovým prúdom za súčasného rozoberania konštrukcie unimobunky a ochladzovania vedľa stojaceho rodinného domu. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľovi unimobunky priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 10 000 €.

Informačný zdroj: Prezídium HaZZ