Dňa 24. 9. 2020 o 15,51 h bol ohlásený požiar pracovného stroja na lesnej ceste v katastri obce Málinec, časť Ipeľský Potok, okres Poltár. Príčinou vzniku požiaru bol pravdepodobne elektrický skrat na stroji. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (z hasičskej stanice v Poltári) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Málinec a Látky dvoma vysokotlakovými prúdmi. Počas lokalizačných prác dochádzalo k úniku prevádzkových kvapalín, ktorý sa príslušníci snažili zachytiť sorpčnými látkami. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľovi pracovného stroja priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 50 000 €.

                                                                                            Informačný zdroj: Prezídium HaZZ