Dňa 4. 8. 2020 o 18,11 h bol ohlásený únik ropných látok do potoka na Krivých kútoch v Skalici. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Skalici (z hasičskej stanice v Holíči) a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica. Po vykonaní prieskumu ohraničili na vodnom toku uniknuté látky pomocou sorpčných hadov a následne ich povysávali priemyselným vysávačom. Na miesto udalosti sa dostavil pracovník Slovenskej inšpekcie životného prostredia a zabezpečil odobratie vzoriek znečistenej vody.

                                                        Informačný zdroj: Prezídium HaZZ