Dňa 25. 4. 2019 o 13,46 hod. bol ohlásený požiar skládky odpadov na Bratislavskej ulici v Zohore. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (z hasičských staníc v Pezinku a v Senci), príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, príslušníci Záchrannej brigády v Malackách, príslušníci Záchrannej brigády v Žiline v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí Blatné, Jablonové, Malé Leváre, Vysoká pri Morave, Častá, Budmerice, Most pri Bratislave, Sološnica, Gajary, Studienka, Plavecký Štvrtok, Kuchyňa, Veľké Leváre, Záhorská Bystrica, Závod, Lozorno, Láb, Stupava, Záhorská Ves, Zohor, Ružinov, Moravský sv. Ján, Gbely, Prievaly, Cerová a Závodným hasičským útvarom spoločnosti Slovnaft. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľovi skládky spoločnosti FCC Slovensko, s. r. o.,  priama materiálna škoda, ktorá je v štádiu vyšetrovania.