obchod 2

Dňa 2. 6. 2018 o 20,50 hod. bol ohlásený požiar transformátorového rozvádzača pri železničnej stanici Jablonica, okres Senica. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo technická porucha. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Jablonica ručnými hasiacimi prístrojmi. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla majiteľovi trafostanice Železniciam Slovenskej republiky materiálna škoda predbežne vyčíslená na 50 000 €.

                                                                                 Informačný zdroj: Prezídium HaZZ

Go to top