Dňa 25. 1. 2018 o 4,14 hod. bol ohlásený požiar kotolne Materskej škôlky v Kecerovciach, okres Košice-okolie. Príčinou vzniku požiaru bola zamurovaná hrada v komíne. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (z hasičskej stanice v Bidovciach) a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Kecerovce dvoma vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla obci Kecerovce priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 5 000 €.

                                                                                  Informačný zdroj: Prezídium HaZZ