obchod 2

 

AKTUALIZOVANÉ 06.07.2018

 

ÚzO DPO SR Bratislava:

 • 19. ročník súťaže s historickou technikou o Pohár starostu MČ Jarovce, 12.5.2018 o 9,00 hod.
 • 23. ročník súťaže o Pohár starostu MČ Jarovce, 23.6.2018 o 14,00 hod., štadión
 • 24. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou o Pohár Ferdinanda Martinenga, 23.6.2018 o 10,00 hod.
 • 66. ročník súťaže o Pohár ÚzO DPO SR Bratislava, 2.6.2018
 • 26. ročník súťaže o Pohár starostu MČ Devínska Nová Ves, 25.8.2018 o 10,00 hod., Pod Sanbergom
 • 18. ročník súťaže od hydrantu – Memoriál Jána Rotha st.,25.8.2018 o 14,00 hod., Pod Sanbergom
 • 14. ročník súťaže o Pohár starostu MČ Petržalka, 29.8.2018 o 9,00 hod., pri škole sv. Rodiny
 • 31. ročník medzinárodnej súťaže s historickou technikou, 1.9.2018 o 12,00 hod., Rusovce
 • 20. ročník súťaže o Pohár starostky MČ Podunajské Biskupice – Memoriál Jozefa Duranského, 8.9.2018 o 13,00 hod., pri ZŠ
 • 24. ročník súťaže s IVECOM o Pohár starostu MČ Záhorská Bystrica, 22.9.2018 o 10,00 hod., pri Poľnom mlyne
 • 22. ročník súťaže o Pohár starostu MČ Ružinov, 23.9.2018 o 13,00 hod.

ÚzO DPO SR Malacky:

 • Pohárová súťaž pre deti – požiarny útok s vodou, 9.6.2018, Vysoká pri Morave
 • Nočná pohárová súťaž, 9.6.2018, Vysoká pri Morave
 • Memoriál Tobiáša Ondroviča, 16.6.2018 o 14,00 hod., Láb
 • 3. ročník súťaže s historickými ručnými striekačkami, 8.9.2018 o 13,00 hod., Rohožník, has. zbroj.
 • Lábsky pajšel – Záťažová súťaž jednotlivca, 15.9.2018 o 14,00 hod., Láb

 

ÚzO DPO SR Pezinsko – Senecká:

 • Branný pretek mladých hasičov, 14.4.2018 o 9,00 hod., Malinovo
 • 7. ročník súťaže s historickou technikou, 26.5.2018 o 13,00 hod., Senec
 • 3. ročník detskej súťaže o Pohár starostu obce Reca, 2.6.2018, areál ZŠ Reca
 • 8. ročník nočnej súťaže o Pohár predsedu PD Blatné, 15.6.2018 o 21,00 hod., ihrisko Blatné
 • Pohárová súťaž obce Zálesia, 23.6.2018 o 15,00 hod., Zálesie
 • 19. ročník súťaže o putovný Pohár PD Šenkvice,  7.7.2018 o 15,30 hod., ihrisko Šenkvice
 • Súťaž o Pohár starostky obce Malinovo, 8.9.2018 o 9,00 hod., Malinovo
 • 0. ročník detskej súťaže o Pohár DHZ Pezinok, 16.9.2018 o 9,00 hod., OR HaZZ v Pezinku
 • 2. ročník súťaže o Pohár obce Reca, september 2018, ihrisko Reca
 • 31. ročník súťaže o Kráľovský pohár, 22.9.2018, areál ZŠ Kráľová pri Senci
 • 11. ročník branného preteku MH v Blatnom, 6.10.2018, Blatné

 

ÚzO DPO SR Trnava:

 

 • 4. ročník súťaže o Pohár starostu obce Horná Krupá, 19.5.2018
 • Súťaž o Pohár ZČ DHZ Košolná, 19.5.2018
 • Súťaž o Pohár starostu obce Boleráz, 26.5.2018
 • 18. ročník súťaže o Pohár starostu obce Smolenice, 9.6.2018
 • Nočná pohárová súťaž, 30.6.2018, Voderady
 • 2. ročník súťaže o Pohár Vincenta Blažeka a DHZ Križovany nad Dudváhom, 30.6.2018
 • 9. ročník nočnej súťaže o Pohár  starostky obce Suchá nad Parnou, 21.7.2018
 • 16. ročník nočnej pohárovej súťaže o Pohár starostu obce Pavlice a zároveň 9. kolo Západoslovenskej hasičskej ligy, 11.8.2018 o 21,30 hod., futbalové ihrisko
 • Súťaž o Pohár ZČ DHZ Špačince, 1.9.2018
 • Súťaž o Pohár starostky obce Trstín, 1.9.2018
 • Súťaž o Pohár DHZ Voderady, 1.9.2018, Voderady

 

ÚzO DPO SR Dunajská Streda:

 • 12. ročník súťaže – Memoriál Karola Skuráka, 28.7.208 o 13,00 hod., Dolné Janíky
 • 1. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 16.6.2018 o 18,00 hod., Vydrany
 • 3. ročník nočnej súťaže vo Vydranoch, 16.6.2018 o 22,00 hod., Vydrany
 • 11. ročník súťaže – Pohár Jozefa Mikócziho, 22.6.2018 o 21,00 hod., Čenkovce
 • Súťaž o Pohár starostky obce, 4.8.2018 o 13,00 hod., Kyselica
 • 14. ročník súťaže – Pohár hasičov Mad, 3.6.2018 o 10,00 hod., Mad
 • 13. ročník súťaže – Memoriál Františka Pajgera, 31.8.2018 o 20,00 hod., Zlaté Klasy
 • 26. ročník súťaže o putovný Pohár primátora mesta, 1.9.2018, Šamorín
 • 6. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 30.6.2018, Veľký Meder
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce pre mládež, 23.6.2018 o 11,00 hod., Okoč
 • 2. ročník súťaže o Pohár sv. Štefana, 18.8.2018 o 9,00 hod., Padáň
 • 1. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 14.7.2018 o 20,00 hod., Padáň
 • 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 4.8.2018 o 21,00 hod., Michal na Ostrove
 • Prvá podunajská liga – 2. ročník, 23.6.2018 o 14,00 hod., Čiližská Radvaň
 • 1. ročník súťaže o Pohár futbalu a hasičov obce, 30.6.2018 o 18,00 hod., Kráľovičove Kračany
 • 8. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 5.5.2018, Gabčíkovo – Amade park

 

ÚzO DPO SR Galanta:

 • Halová súťaž hry Plameň, 7.4.2018, Šoporňa
 • Branný pretek hry Plameň,  28.4.2018 dopoludnia, Gáň
 • Branný pretek dospelých, 28.4.2018 popoludní, Gáň
 • 2. ročník pohárovej súťaže, 19.5.2018, Šoporňa
 • OK hry Plameň, 9.6.2018, Tomášikovo
 • 14. ročník nočnej pohárovej súťaže, 2.6.2018, Veľké Uľany
 • Nočná súťaž Železný hasič, 9.6.2018, Abrahám
 • KK hry Plameň, 23.6.2018, Váhovce
 • 11. ročník pohárovej súťaže, 14.7.2018, Pata
 • Pohárová súťaž, júl – august 2018, Jelka
 • Memoriál Michala Silného, 11.8.2018 dopoludnia, Váhovce
 • Pohárová súťaž hry Plameň, 11.8.2018 popoludní, Váhovce
 • ZSHL – Súťaž o Pohár primátora mesta, 11.8.2018 popoludní, Sládkovičovo
 • 1. ročník súťaže Gáňska 8, 18.8.2018, Gáň
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 18.8.2018, Gáň
 • Veľkoúľanská 1200 – ka, 29.8.2018, V. Úľany
 • Pretek mladých hasičov, 22.9.2018, Abrahám
 • Branný pretek hry Plameň, september 2018, Sládkovičovo
 • OK ŠS DHZ a spomienková súťaž, september – október 2018

 

ÚzO DPO SR Skalica:

 • 5. ročník Veľkonočnej pohárovej súťaže, 28.4.2018, Chropov
 • Nočná súťaž o Pohár starostu obce, 14.7.2018, Radimov
 • 10. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 21.7.2018, Radošovce
 • Nočná súťaž O putovný pohár, 28.7.2018, Popudinské Močidlany
 • 16. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 4.8.2018, Kopčany
 • 5. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 11.8.2018, Holíč
 • 16. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 12.8.2018, Petrova Ves
 • 16. ročník nočnej súťaže O putovný pohár, 25.8.2018, Brodské
 • 17. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 1.9.2018, Gbely

 

ÚzO DPO SR Senica:

 • Súťaž o Pohár starostu obce, 5.5.2018, Kúty
 • Súťaž o Pohár zaslúžilých členov, 27.5.2018, Sobotište
 • Memoriál M. Kadlečíka, 17.6.2018, Podbranč Horná Dolina
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 16.6.2018, Moravský Svätý Ján
 • Súťaž o Pohár DHZ Rybky – súťaž s PS 8, PS 12 + deti, 23.6.2018, Rybky
 • Súťaž o Putovný pohár DHZ Sobotište – muži, Súťaž o putovný Pohár starostu obce – ženy, 24.6.2018, Sobotište
 • Nočná pohárová súťaž, 7.7.2018, Jablonica
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 14.7.2018, Štefanov
 • Memoriál Miroslava Huttu, 14.7.2018, Bílkove Humence
 • Nočná súťaž – Memoriál Aničky Kujovskej, 4.8.2018, Dojč
 • Súťaž s PS 8 o Pohár DHZ Cerová, 18.8.2018, Cerová
 • Sekulský pohár, 25.8.2018, Sekule
 • Súťaž o Pohár obce Smrdáky, 8.9.2018, Smrdáky
 • Kúcanská veža, 30.6.2018, Kúty

 

Súťaže detí:

 • Detská súťaž – DHL, 13.5.2018, Moravský Svätý Ján
 • Memoriál Soni Cádrovej – DHL, 26.5.2018, Senica
 • Súťaž MH – DHL, 23.9.2018, Sobotište

 

ÚzO DPO SR Trenčín:

 • 10. kolo SMHL, 21.7.2018 o 14,00 hod., Svinná
 • 30. ročník súťaže o Pohár starostky obce Svinná, 22.7.2018, Svinná
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 25.8.2018 o 14,00 hod., Trenčianska Turná

 

ÚzO DPO SR Bánovce nad Bebravou:

 • 14. ročník súťaže – Floriánsky pretek, 28.4.2018 o 13,00 hod., Zlatníky
 • 7. ročník súťaže Železný hasič, 6.5.2018 o 10,00 hod., Bánovce n/B.
 • 12. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 12.5.2018 o 13,00 hod., Pečeňany
 • 11. ročník súťaže mládeže o Pohár primátora mesta, 12.5.2018 o 10,00 hod
 •  3. ročník Memoriálu Štefana Tomašova, 19.5.2018 o 14,00 hod
 • 2. kolo SMHL, 9.6.2018 o 13,00 hod., Ruskovce
 • 7. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 2.6.2018 o 21,30 hod., Ruskovce
 • 8. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 9.6.2018 o 12,00 hod., M. Santus, Ruskovce
 • 11. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 30.6.2018 o 14,00 hod., Dežerice
 • 19. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 30.6.2018 o 20,00 hod., Šišov
 • 9. ročník súťaže mládeže o Pohár starostu obce, 7.7.2018 o 10,00 hod., Rybany
 • 20. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 7.7.2018 o 14,30 hod., Rybany
 • 11. ročník súťaže mládeže – Memoriál Viliama Peťovského, 14.7.2018 o 9,00 hod., Dolné Ozorovce
 • 11. ročník súťaže dospelých – Memoriál Viliama Peťovského, 14.7.2018 o 13,00 hod., Dolné Ozorovce
 • 19. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 28.7.2018 o 10,00 hod., Pravotice
 • 8. ročník súťaže mládeže o Pohár starostky obce, 11.8.2018 o 9,00 hod., Dvorec
 • 8. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 11.8.2018 o 14,00 hod., Dvorec
 • 8. ročník nočnej súťaže o Pohár predsedu DHZ, 18.8.2018 o 20,00 hod., Rybany
 • 17. ročník súťaže o Pohár starostu obce – 12. kolo SMHL, 18.8.2018 o 13,00 hod., Podlužany
 • 8. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 29.9.2018 o 11,00 hod., Šišov
 • 3. ročník súťaže – Memoriál Rudolfa Hanku, 13.10.2018 o 11,00 hod., Žitná Radiša

 

ÚzO DPO SR Ilava:

 • Detská pohárová súťaž, 1.7.2018, ihrisko TJ Pruské
 • Pohárová súťaž, 8.7.2018, ihrisko TJ Pruské
 • 6. ročník pohárovej súťaže, 29.7.2018 o 13,00 hod., ihrisko Dúlov
 • Nočná pohárová súťaž, 4.8.2018 o 21,00 hod., ihrisko TJ Horná Poruba
 • 6. ročník nočnej hasičskej súťaže v Bolešove, 25.8.2018 o 21,00 hod

 

ÚzO DPO SR Myjava:

 • 7. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 23.6.2018 o 13,00 hod., Kostolné
 • 20. ročník súťaže o Pohár DHZ Rudník, 11.8.2018 o 13,00 hod., Rudník
 • 4. ročník súťaže o Pohár starostu obce Vrbovce, 11.8.2018 o 13,00 hod., Vrbovce

 

ÚzO DPO SR Nové Mesto nad Váhom:

 • 9. ročník súťaže o Pohár riaditeľa Lesoturu, 30.6.2018 o 13,00 hod., Topolecká
 • 15. ročník súťaže o Pohár primátorky mesta Stará Turá, 7.7.2018 o 13,00 hod., Drgoňova Dolina
 • 9. ročník súťaže o putovnú Trofej sponzorov DHZ, 7.7.2018 o 21,00 hod., Trenč. Bohuslavice

 

ÚzO DPO SR Partizánske:

 • 1. kolo SMHL, 2.6.2018 o 14,00 hod., Krásno
 • 3. ročník súťaže o putovný Pohár  starostky obce Kolačno, 29.7.2018 o 13,30 hod., ihrisko TJ

 

ÚzO DPO SR Považská Bystrica:

 • 6. ročník súťaže – Memoriál Vladimíra Jágrika, 7.7.2018 o 14,00 hod., Brvnište
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 12.8.2018 o 12,00 hod., Stupné
 • Pohárová súťaž, 19.8.2018, Horný Lieskov
 • 14. kolo SMHL, 26.8.2018 o 13,00 hod., Tŕstie
 • 25. ročník súťaže o Pohár Štefana Závodníka, august 2018 o 10,00 hod., Pružina,
 • 7. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, september 2018 o 21,00 hod., Pružina
 • 15. kolo SMHL, 8.9.2018 o 9,00 hod., Ďurďové

 

ÚzO DPO SR Prievidza:

 • 8. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 26.5.2018 o 12,00 hod., Poruba
 • 3. kolo SMHL, 16.6.2018 o 13,00 hod., Lehota pod Vtáčnikom
 • 23. ročník súťaže o putovný Pohár obce, 16.6.2018 o 13,00 hod., Lehota pod Vtáčnikom
 • 1. ročník súťaže o Pohár starostu obce, jún 2018, Radobica
 • 9. ročník súťaže – Memoriál M. Šimurku a 15. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 14.7.2018 o 21,00 hod., Koš
 • 14. ročník detskej súťaže – Memoriál Štefana Turčana, september 2018, Lehota pod Vtáčnikom

 

ÚzO DPO SR Púchov:

 • 5. ročník súťaže v hasičskom útoku do kopca, 26.5.2018 o 14,00 hod., Kvašov
 • 4. ročník súťaže Železný hasič, 3.6.2018, Lúky
 • 1. ročník detskej súťaže „Malí draci“, 9.6.2018, areál DHZ Lúky
 • Hasičský trojboj + SSHL v 60 – kách, 16.6.2018, Púchov
 • 13. ročník súťaže o putovný Pohár DHZ, 17.6.2018 o 13,00 hod., Streženice
 • 5. kolo SMHL, 24.6.2018 o 13,00 hod., Ihrište
 • 6. kolo SMHL, 30.6.2018 o 13,00 hod., Visolaje
 • 34. ročník súťaže o Zlatú prilbu DHZ Lúky, 1.7.2018, Lúky
 • 7. kolo SMHL, 7.7.2018 o 9,30 hod., Lednické Rovne
 • 29. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 8.7.2018 o 13,00 hod., Horovce
 • 31. ročník súťaže o Putovný pohár DHZ Mostište, 8.7.2018 o 9,30 hod.
 • Pohárová súťaž, 8.7.2018 o 13,00 hod., Horná Breznica
 • 8. kolo SMHL, 14.7.2018 o 12,30 hod., Zbora
 • 9. kolo SMHL, 15.7.2018 o 11,00 hod., Dohňany
 • 24. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 15.7.2018 o 13,00 hod., Lednica
 • 21. ročník pohárovej súťaže DHZ Dubková, 28.7.2018 o 12,00 hod., Dubková
 • 18. ročník nočnej hasičskej súťaže v Mostišti, 28.7.2018 o 21,30 hod.
 • 12. ročník súťaže o putovný Pohár DHZ Nosice, 11.8.2018 o 9,00 hod., Nosice
 • Hasičský útok o Pohár primátora mesta, 12.8.2018, Púchov
 • 15. ročník súťaže – Memoriál Jiřího Gerega, 19.8.2018 o 12,00 hod., Kvašov
 • 13. kolo SMHL, 25.8.2018 o 13,00 hod., Podhorie
 • Hasičský útok detí, 25.8.2018, Púchov
 • 4. ročník detskej súťaže o Pohár veliteľa DHZ Dohňany, 26.8.2018 o 11,00 hod., areál ŠK Dohňany
 • 7. ročník súťaže s PPS 8 – Memoriál Ladislava Túčka, 22.9.2018, Lúky
 • Hasičský dvojboj + SSHL v 60 – kách, 29.9.2018, Púchov

ÚzO DPO SR Komárno:

 • Podunajská hasičská liga, 2.6.2018 o 21,00 hod., Imeľ
 • Podunajská hasičská liga, 9.6.2018 o 13,00 hod., Sokolce
 • Podunajská hasičská liga, 23.6.2018 o 14,00 hod., Čiližská Radvaň
 • Podunajská hasičská liga, 21.7.2018 o 13,00 hod., Nesvady
 • Podunajská hasičská liga, 28.7.2018 o 13,00 hod., Pribeta
 • Podunajská hasičská liga, 11.8.2018 o 13,00 hod., Brestovec
 • Podunajská hasičská liga, 18.8.2018 o 21,00 hod., Iža
 • Podunajská hasičská liga, 15.9.2018 o 8,00 hod., Hurbanovo

 

ÚzO DPO SR Nitra:

 • Nočná súťaž, 28.7.2018 o 21,00 hod., Dyčka
 • Branný pretek MH, 23.6.2018, areál ZŠ Lužianky
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 26.5.2018 o 13,00 hod., Branč
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 23.6.2018, športový areál Vinodol
 • Branný pretek MH, jún 2018, areál ZŠ
 • Jesenná súťaž MH, 8.9.2018, Dyčka

 

ÚzO DPO SR Šaľa:

 • Súťaž s historickými striekačkami, 6.10.2018, park pri arteske, Vlčany

 

ÚzO DPO SR Topoľčany:

 • 13. ročník Memoriálu Viliama Vavrečku, 11.8.2018, Lužany, ihrisko
 • 5. ročník súťaže v Horných Obdokovciach, 25.8.2018 o 13,00 hod., školské ihrisko

 

ÚzO DPO SR Zlaté Moravce:

 • Súťaž o Pohár starostu obce, 30.6.2018 o 13,00 hod., ihrisko Jedľové Kostoľany
 • 7. ročník súťaže o pohár starostu obce, 1.7.2018 o 12,00 hod., ihrisko Čierne Kľačany
 • Súťaž o Pohár starostu obce, júl – august 2018, štadión Topoľčianky

 

ÚzO DPO SR Žilina:

 • Súťaž o Sochu sv. Floriána, 5.5.2018, Žilina
 • Súťaž o Pohár prednostu MsÚ Žilina, 26.5.2018, Žilina – Bytčica
 • Súťaž o Pohár čestného predsedu DHZ Bytčica, 26.5.2018, Žilina – Bytčica
 • TFA – detský železný hasič, 2.6.2018, Mojš
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 16.6.2018, Rosina
 • Súťaž MH o Pohár firmy Pyrostop, 23.6.2018, Trnové
 • Súťaž o Pohár predsedu DHZ, 23.6.2018, Trnové
 • Súťaž k 90. výročiu založenia DHZ Malá Čierna, 1.7.2018, Malá Čierna
 • Nočná súťaž o putovný Pohár starostu obce, 7.7.2018, Dolný Hričov
 • Súťaž o Pohár DHZ Lietava – šport, klasika, 22.7.2018, Lietava
 • Súťaž o Pohár DHZ Lietava – nad 35 rokov, 22.7.2018, Lietava
 • Súťaž s PS 8 o Pohár DHZ Lietava, 22.7.2018, Lietava
 • Súťaž o Pohár DHZ Brodno, 12.8.2018, Brodno
 • Súťaž o Pohár starostu obce Lietavská Svinná – Babkov, 25.8.2018, Lietavská Svinná
 • Memoriál Gabriela Trizuliaka, 30.9.2018, Gbeľany
 • 7. ročník súťaže O vianočného kapra, 1.12.2018, Dolný Hričov

 

ÚzO DPO SR Bytča:

 • 10. ročník súťaže Floriánska 500, 5.5.2018 o 10,00 hod., Kolárovice
 • 6. ročník detskej súťaže o Pohár riaditeľa súkromného CVČ Štiavnik a DHZ Setechov, 3.6.2018 o 13,00 hod., Setechov
 • 6. ročník detskej súťaže o Pohár riaditeľa ZŠ Kolárovice, 9.6.2018 o 10,00 hod., Kolárovice
 • 13. ročník nočnej súťaže o Putovnú sekerku DHZ Hlboké nad Váhom, 9.6.2018 o 22,00 hod., Hlboké n/V.
 • Detská pohárová súťaž DHZ Bytča – Memoriál J. Jalovičiara, 23.6.2018 o 10,00 hod., Bytča
 • 6. ročník detskej súťaže o Pohár DHZ Petrovice, 24.6.2018 o 10,00 hod.
 • Detská súťaž v Mikšovej, 30.6.2018 o 10,00 hod., Mikšová
 • 6. ročník detskej súťaže- BDHL, 14.7.2018 o 10,00 hod., Hliník n/V.
 • 27. ročník súťaže o Pohár DHZ Hliník n/V., 14.7.2018 o 14,00 hod., Hliník n/V.
 • 43. ročník súťaže o Pamätnú prilbu zakladateľa DHZ Bytča, 21.7.2018 o 14,00 hod., 5. ročník nočnej súťaže DHZ Bytča, 21.7.2018 o 21,00 hod., Bytča
 • 10. ročník súťaže do vrchu  - Memoriál Š. Molíka, 28.7.2018 o 14,00 hod., Kolárovice – Vrchy
 • 1. ročník nočnej súťaže DHZ Kolárovice Vrchy, 28.7.2018 o 21,00 hod.
 • 6. ročník detskej súťaže o Pohár DHZ Jablonové, 4.8.2018 o 10,00 hod., Jablonové
 • 13. ročník súťaže o Putovnú skalu DHZ Jablonové, 4.8.2018 o 14,00 hod., Jablonové
 • 7. ročník nočnej súťaže o Pohár Pirkošov, 4.8.2018 o 21,15 hod., Jablonové
 • 6. ročník detskej súťaže DHZ Hrabové, 11.8.2018 o 9,00 hod., Hrabové, M. Frývald, 0911 514 745
 • 6. ročník súťaže o Pohár DHZ Hrabové, 11.8.2018 o 13,00 hod., Hrabové, M. Frývald, 0911 514 745
 • 5. ročník nočnej súťaže DHZ Hrabové, 11.8.2018 o 21,00 hod., Hrabové
 • 6. ročník detskej súťaže o Pohár DHZ Predmier, 18.8.2018 o 10,00 hod., Predmier.
 • 23. ročník súťaže o Putovný pohár obce Predmier, 18.8.2018 o 13,00 hod.
 • 11. ročník nočnej súťaže o Pohár DHZ Predmier, 18.8.2018 o 19,30 hod., Predmier
 • Ligová súťaž DHZ Hliník, 25.8.2018 o 13,00 hod., Hliník
 • 6. ročník nočnej súťaže DHZ Hliník o Putovný opasok, 25.8.2018 o 21,00 hod., Hliník
 • 8. ročník súťaže jednotlivcov – Dobrák, 8.9.2018 o 10,00 hod., Kolárovice
 • Branný pretek detí, 1.9.2018 o 10,00 hod., Kolárovice
 • 4. ročník nočnej súťaže DHZ Kotešová, 8.9.2018 o 21,00 hod., Kotešová

 

ÚzO DPO SR Čadca:

 • 3. ročník súťaže – Memoriál Milana Veselovského, 12.5.2018, ihrisko Staškov
 • Územná súťaž DHZ a hasičského dorastu, 2.6.2018, ihrisko Zákopčie
 • Nočná súťaž DHZ Podvysoká, 23.6.2018, ihrisko Podvysoká
 • Nočná súťaž Makov, 16.6.2018, Makov
 • Okrsková súťaž okrsku č. 3, 16.6.2018, Nová Bystrica
 • 12. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 30.6.2018, ihrisko Staškov
 • 23. ročník súťaže o Pohár starostky obce Klokočov, 1.7.2018, Klin
 • 18. ročník súťaže o Pohár starostu obce + GP, júl 2018, Čierne
 • 15. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 15.7.2018, ihrisko Oščadnica
 • Súťaž o Pohár starostu obce + súťaž veteránov, 13.7.2018, rínok Stará Bystrica
 • 24. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 1.9.2018, Makov
 • 31. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 28.7.2018, has. areál Korňa
 • Okrsková súťaž okrsku č. 4, 29.7.2018, Zákopčie
 • 45. ročník súťaže o Beskydský pohár, 5.8.2018, Turzovka
 • 31. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 5.8.2018, Čadca pri KD
 • 4. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 25.8.2018, Raková – Pod hríbom
 • 25. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 26.8.2018, Skalité – námestie
 • Okrsková súťaž okrsku č. 3 o Pohár primátora mesta, námestie Krásno nad Kysucou
 • Nočná súťaž DHZ Horný Kelčov, 1.9.2018, has. areál
 • Radôstka – nonstop, august 2018

Súťaže žiakov:

 • 9. ročník súťaže – Pohár penziónu Gajuz, 26.5.2018 u Gajuza
 • Územné kolo hry Plameň, 19.5.2018, ihrisko Turzovka
 • Detská „60“, máj 2018, ihrisko ZŠ Zákopčie
 • Detská súťaž, 1.9.2018, Makov
 • Detská súťaž, 28.7.2018, Korňa
 • Súťaž o Pohár riaditeľky ZŠ Staškov, 16.9.2018, ihrisko
 • 2. ročník súťaže o Pohár riaditeľky CVČ + CTIF, 23.9.2018, Raková – Pod hríbom
 • Súťaž o Pohár riaditeľa ZŠ Čierne, 1.10.2018, ihrisko
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 15.9.2018, Olešná
 • Radôstka – nonstop, august 2018
 • Detská súťaž DHZ Skalité, 26.8.2018
 • Jesenné kolo hry Plameň, 6.10.2018

ÚzO DPO SR Dolný Kubín:

 • 1. kolo HOHL, 10.6.2018 o 13,00 hod., Trstená – ihrisko pod Kľozovom
 • 2. kolo HOHL, 8.7.2018 o 13,00 hod., Babín – futbalový štadión
 • 3. kolo HOHL, 21.7.2018 o 21,30 hod., Vasiľov – futbalový štadión
 • Súťaž o Pohár starostu obce, júl 2018, Lomná
 • 4. kolo HOHL, 28.7.2018 o 21,30 hod., Hruštín, futbalový štadión
 • Pohárová súťaž „Výstrek do tmy“, 28.7.2018, Oravská Poruba
 • Hasičská sekerka v Hruštíne, júl 2018, Hruštín
 • 5. kolo HOHL, 11.8.2018o 21,30 hod., Vavrečka – letisko
 • 6. kolo HOHL, 12.8.2018 o 13,00 hod., Ťapešovo – futbalový štadión
 • 7. kolo HOHL, 18.8.2018 o 21,30 hod., Suchá Hora – hasičský
 • Okrsková súťaž o Pohár starostu obce, august 2018, Sihelné
 • Memoriál Dzubáka, august 2018, Istebné
 • Pohárová súťaž, august 2018, Mútne
 • 8. kolo HOHL, 2.9.2018 o 13,00 hod., Zuberec – futbalový štadión
 • 9. kolo HOHL, 9.9.2018 o 13,00 hod.
 • Pohárová súťaž DHZ Hladovka, /kategória PS 18, PS 8 retro a Plameň/, 23.9.2018 o 13,00 hod., ihrisko na začiatku obce
 • Nočná hasičská súťaž, september 2018, Vyšný Kubín
 • Memoriál Sokola, september 2018, Žaškov

ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto:

 • 27. ročník súťaže o putovný Pohár SDHZ a starostu obce, 3.6.2018 o 11, 00 hod., futbalové ihrisko, Rudinka
 • Súťaž dospelých a MH, 1.7.2018 o 10,00 hod., futbalové ihrisko, Lodno
 • 3. ročník súťaže dospelých a MH, 7.7.2018 o 11,00 hod., Plameň, o 13,00 hod. dospelí,  futbalové ihrisko, Nesluša
 • Súťaž dospelých a MH o putovný Pohár DHZ a starostu obce, 8.7.2018 o 10,00 hod Plameň, o 11,00 hod dospelí, fitbalové ihrisko, Horný Vadičov
 • Súťaž dospelých a MH o putovný Pohár Pavla Čečka, 28.7.2018 o 14,00 hod. – denná kategória Tohatsu z vozidla /klasika/ o 15,00 hod., Plameň, o 21,00 hod. – nočná súťaž, futbalové ihrisko, Ochodnica
 • Súťaž dospelých a MH o putovný Pohár starostu obce, 5.8.2018 o 10,00 hod., Lopušné Pažite
 • Súťaž dospelých a MH o putovný Pohár DHZ a starostky obce, 11.8.2018 o 9,00 hod., futbalové ihrisko, Kysucký Lieskovec
 • Súťaž dospelých a MH, 19.8.2018 o 9,00 hod., Povina
 • Súťaž dospelých a MH o putovný Pohár primátora mesta a DHZ, 25.8.2018 o 10,00 hod., Námestie Slobody, Kysucké Nové Mesto
 • Súťaž dospelých o putovný Pohár DHZ, 8.9.2018 o 11,00 hod., hasičský areál pri MŠ, Dolný Vadičov

ÚzO DPO SR Liptovský Mikuláš:

 • TFA Železný hasič /dospelí aj deti/, 16.6.2018, Lipt. Porúbka
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 23.6.2018 o 13,00 hod., Partizánska Ľupča
 • Súťaž o Pohár DHZ Važec, 30.6.2018, Važec
 • Memoriál Ladislava Hvizdoša, 30.6.2018 o 17,00 hod., Uhorská Ves
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 7.7.2018 o 10,00 hod., Lipt. Ondrej
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 21.7.2018 o 17,00 hod., Vlachy
 • Memoriál Celestína Vajdu, 4.8.2018 o 13,00 hod., Partizánska Ľupča – Ľupčianska dolina
 • 21. ročník súťaže o Pohár primátora mesta Lipt. Mikuláš, 11.8.2018 o 9,00 hod., futbal. iIhrisko Lipt. Ondrašová
 • Memoriál Jaroslava Majera, 11.8.2018 o 13,00 hod., Lipt. Kokava
 • Súťaž o Pohár DHZ, 8.9.2018 o 10,00 hod., Ploštín
 • Súťaž o Pohár DHZ Lipt. Mikuláš – mesto, 29.9.2018, nám. Osloboditeľov, Lipt. Mikuláš

ÚzO DPO SR Martin:

 • 2. ročník súťaže o Pohár obce + THL,7.7.2018 o 14,00 hod., Košťany nad Turcom19. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 28.7.2018 o 9,00 hod – súťaž detí, o 12,00 hod. súťaž dospelých, Kláštor pod Znievom
 • 7. ročník súťaže o Pohár Janka Kalinčiaka a 4. ročník súťaže – Memoriál Milana Zajasenského + THL, 4.8.2018 o 13,00 hod., areál ZŠ A. Stodolu, Záturčie
 • 15. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 4.8.2018 o 14,00 hod., Rakovo
 • 19. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 21.7.2018 o 11,00 hod. – súťaž detí, o 14,00 hod. – súťaž dospelých
 • 7. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 21.7.2018 o 16,00 hod., Žabokreky
 • 15. ročník súťaže o Pohár starostky obce + THL, 23.6.2018 o 13,00 hod., Socovce
 • 18. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 14.7.2018 o 9,00 hod., - súťaž detí, o 13,00 hod. – súťaž dospelých, Slovany
 • 2. ročník súťaže vo Vrútkach, 18.8.2018 o 13,00 hod., Vrútky
 • 12. ročník súťaže o Pohár starostu obce, termín bude upresnený, Nolčovo
 • Pohárová súťaž, 25.8.2018 o 13,00 hod., Kláštor pod Znievom – Lazany Potokovica
 • Súťaž o putovný Pohár starostu obce, 28.7.2018 o 14,00 hod., Valča
 • THL, 26.5.2018 o 14,00 hod., Kláštor pod Znievom – Stanica
 • Pohárová súťaž, 23.6.2018 o 14,00 hod., Šútovo

ÚzO DPO SR Ružomberok:

 • Zimné sústredenie MH, 7.4.2018, Likavka
 • Súťaž o Pohár sliačanskych hasičov, 29.4.2018, Liptovské Sliače
 • 6. ročník netradičnej súťaže o Pohár predsedu DHZ Lisková, 26.5.2018, Lisková
 • 2. ročník súťaže o pohár predsedu DHZ Kalameny, 9.6.2018, Kalameny
 • Súťaž s PS 8 – Hasičské dedičstvo, 16.6.2018, Lipt. Sliače
 • Územná súťaž DHZ a HD, 23.6.2018, ihrisko Lipt. Revúce
 • Memoriál Štefana Rišu, 30.6.2018, Likavka
 • Hasičské odpoludnie – Súťaž v netradičnom požiarnom útoku – Lúžnanský pohár. 21.7.2018, Lipt. Lúžna
 • 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 18.8.2018, Lipt. Štiavnica – Lúčny Hríb
 • Súťaž o Pohár predsedu DHZ, 25.8.2018, Turík
 • 5. ročník súťaže – Železný hasič, 1.9.2018, Ludrová
 • Hasičský viacboj MH, 29.9.2018, Likavka

ÚzO DPO SR Turčianske Teplice:

 • Maločepčianska osmička, 5.5.2018, areál DHZ Malý Čepčín
 • I. ročník súťaže – Memoriál Jozefa Ižipa, 19.5.2018, areál DHZ Háj
 • Súťaž o Pohár starostu obce Mošovce, 30.6.2018, Mošovce
 • Súťaž o Pohár veliteľa + nočná súťaž, 14.7.2018, areál DHZ Malý Čepčín
 • Ligové kolo THL, 18.8.2018, areál DHZ Háj
 • 14. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ Háj, 18.8.2018, areál DHZ Háj

 

ÚzO DPO SR Banská Bystrica:

 • Súťaž o Zlatú prúdnicu, 30.6.2018, Badín
 • Súťaž o Pohár primátora mesta Banská Bystrica – Memoriál M. Valenta, 14.7.2018, Šalková
 • Súťaž o Pohár starostu obce Vlkanová, 11.8.2018, Vlkanová
 • Súťaž o Pohár starostu obce Hronsek, 25.8.2018, Hronsek

ÚzO DPO SR Brezno:

 • 1. ročník súťaže o Pohár starostu obce a Memoriál Pavla Zámečníka – 1. kolo HHL, 12.5.2018, Valaská
 • 1. kolo RHLS a 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 19.5.2018, Bystrá
 • 2. kolo RHLS a 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 20.5.2018, Hronec
 • Súťaž o putovný Pohár starostov okrsku, 26.5.2018, Predajná, /len pre DHZ okrsku/
 • 2. kolo HHL a 0. ročník Vrchárskeho pohára, 2.6.2018, Drábsko
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Bartolomeja Šárnika, 30.6.2018, Osrblie
 • Nočná súťaž – Memoriál Michala Oceľa, 7.7.2018, Polomka
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 4.8.2018, Závadka nad Hronom
 • Súťaž o Pohár starostu obce a Memoriál Jána Gašperana, 11.8.2018, Braväcovo
 • 17. ročník súťaže o Pohár DHZ Gašparovo, 18.8.2018, Gašparovo
 • 14. ročník súťaže – Memoriál Eduarda Majera, 25.8.2018, Jasenie

ÚzO DPO SR Krupina:

 • 6. ročník súťaže – Memoriál Jána Knotku, 24.6.2018, Krupina
 • 15. ročník súťaže – Veľká cena Trpína – 7.7.2018, Trpín
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Paľka Jaroša, 18.8.2018, Hont. Nemce
 • 7. ročník súťaže – Memoriál Juraja Farbiaka, 25.8.2018, Lackov

 

ÚzO DPO SR Revúca:

 • Halová súťaž Plameň, 10.3.2018, Jelšava
 • Okresné kolo Plameň 2018, 2.6.2018, Jelšava
 • Branný pretek Plameň, 5.7.2018, Chyžné
 • Súťaž v požiarnom útoku – Plameň, 11.8.2018, Rákoš
 • Halová súťaž – Plameň, 8.12.2018, Chyžné
 • Okresné kolo hasičskej súťaže a OHL 2018 – dospelí a dorast, 26.5.2018, Rákoš, kvalifikačné kolá podľa usmernenia
 • 16. ročník nočnej súťaže v Jelšave, 16.6.2018, Jelšava
 • 15. ročník Okresnej ligy DHZ /kvalifikačné kolá podľa usmernenia/, 23.6.2018, Muránska Dlhá Lúka
 • 15. ročník Okresnej ligy DHZ, 30.6.2018, Rákoš
 • 5. kolo RHLS, 7.7.2018, Revúčka
 • 15. ročník Okresnej ligy DHZ, 14.7.2018
 • 15. ročník Okresnej ligy DHZ, 28.7.2018, Ratkovské Bystré
 • Súťaž o Pohár primátorky mesta Revúca, august 2018, Revúčka
 • 15. ročník Okresnej ligy DHZ, 1.9.2018, Revúčka
 • 27. ročník súťaže – Gemerský pohár, 15.9.2018, ÚzO DPO SR Rožňava
 • 15. ročník Okresnej ligy DHZ, 22.9.2018, Muráň

 

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota:

 • 3. ročník súťaže – Memoriál Jána Kovácsa, 16.6.2018, Ožďany
 • 8. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 16.6.2018, Rimavské Brezovo
 • 6. ročník súťaže – Memoriál Ing. Vladimíra Ulického, 23.6.2018, Lehota nad Rimavicou
 • 12. ročník súťaže o Pohár predsedu mikroregiónu Teplý Vrch, 30.6.2018, Teplý Vrch
 • 8. ročník súťaže – Memoriál Jozefa Porubjaka, 21.7.2018, Kružno
 • Spomienkový Pohár za zosnulých členov Jána Čaňa a Vladimíra Jankoviča, 11.8.2018, Rimavská Baňa
 • 10. ročník súťaže „O brezovský a putovný Pohár predsedu DHZ Rimavské Brezovo“, 18.8.2018, rimavské Brezovo
 • 0. ročník pohárovej súťaže DHZ Kráľ, 18.8.2018, Kráľ

 

ÚzO DPO SR Veľký Krtíš:

 • 12. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 5.5.2018 o 13,00 hod., Hrušov
 • 1. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 23.6.2018 o 11,00 hod., Lesenice
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 21.7.2018 o 10,00 hod., Príbelce
 • 6. ročník súťaže o Ipeľský pohár, 1.9.2018 o 13,00 hod., Bušince
 • 3. ročník súťaže – Memoriál Ernesta Feketeho, 19.5.2018 o 10,00 hod., Modrý Kameň
 • 2. ročník Jesenného preteku detí, 1.9.2018 o 16,00 hod. Bušince
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Ferka Nociara, 23.6.2018 o 14,00 hod.

 

ÚzO DPO SR Detviansko – Zvolenská:

 • 8. ročník detskej súťaže o Pohár  starostky obce Sielnica, 4.8.2018 o 16,00 hod., ihrisko Sielnica
 • 8. ročník nočnej súťaže  o Pohár starostky obce Sielnica, 4.8.2018 o 21,00 hod., ihrisko Sielnica
 • 17. ročník súťaže O putovný pohár Katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2018, 29.11.2018, Zvolen

ÚzO DPO SR Žiar nad Hronom:

 • Hasičská kvapka krvi - Netradičná hasičská súťaž, 2.6.2018, Baďan
 • 7. ročník súťaže MH – Memoriál J. Vantecha, 2.6.2018, Banský Studenec
 • 3. ročník súťaže – Memoriál Zdenka Supuka, 7.7.2018, Hrabičov
 • 17. ročník súťaže o putovný Pohár Antona Kružlicu – muži, 14.7.2018, Svätý Anton
 • 14. ročník súťaže o putovný Pohár DHZ Svätý Anton – ženy, 14.7.2018, Svätý Anton
 • 11. ročník súťaže žiakov – Memoriál „bačiho“ Jána Buzalku, 14.7.2018, Svätý Anton
 • 4. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 28.7.2018, Bartošova Lehôtka
 • 11. ročník súťaže o Pohár starostu obce, júl 2018, Trnavá Hora
 • 11. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 4.8.2018, Ilija
 • 27. ročník súťaže – Memoriál K. Marušku, 12.8.2018 o 13,00 hod., Brehy
 • 26. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 18.8.2018, Kremnica
 • 12. ročník súťaže o putovnú Prúdnicu obce Podhorie, 25.8.2018 o 10,00 hod., Podhorie
 • 5. ročník súťaže – Memoriál G. Cibuľu – kýblovačka – súťaž o najrýchlejšie sanie, 25.8.2018 o 15,00 hod., Banský Studenec
 • Kýblovačka – súťaž o najrýchlejšie sanie, september 2018 o 13,00 hod., Lovča

 

ÚzO DPO SR Prešov:

 • 10. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 5.5.2018, Kapušany
 • 12. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 10.6.2018, Chmin. Nová Ves
 • 6. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 10.6.2018, Trnkov
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Pavla Tkáča, 24.6.2018, Fričovce
 • 2. ročník nočnej súťaže do kopca o Pohár DHZ, 30.6.2018, Lažany
 • 4. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 1.7.2018, Vyšná Šebastová
 • 5. ročník súťaže o Pohár DHZ, 5.7.2018, Nemcovce
 • 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce – ŠHL – 1. kolo, 7.7.2018, Drienov
 • 13. ročník nočnej súťaže o Pohár obce, 13.7.2018, Gregorovce
 • 8. ročník súťaže o Pohár starostu obce – Kendický maratón, 14.7.2018, Kendice
 • Šarišská hasičská liga – 2. kolo, 15.7.2018, Svinia
 • 4. ročník súťaže – Memoriál Emila Fottu, 22.7.2018, Široké
 • 17. ročník nočnej pohárovej súťaže o Pohár starostu obce, 28.7.2018, Terňa
 • 13. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 29.7.2018, Pušovce
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 29.7.2018, Petrovany
 • 20. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 5.8.2018, Župčany
 • 4. ročník súťaže o Pohár primátorky mesta Prešov, ŠHL – 4. kolo, 11.8.2018, Prešov
 • 11. ročník súťaže s PS 8 o putovný Pohár ÚzO DPO SR, 12.8.2018, Chmiňany
 • 2. ročník súťaže o Pohár DHZ, ŠHL – 5. kolo, 19.8.2018, Brestov
 • 8. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 26.8.2018, Bertotovce
 • 3. ročník súťaže – Železný hasič, 29.8.2018, Prešov
 • 14. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 1.9.2018, Bretejovce
 • 37. ročník súťaže o Pohár Petiča, 2.9.2018, Lipníky
 • 7. ročník súťaže o Pohár starostu obce - finále ŠHL, 8.9.2018, Kojatice
 • 4. ročník súťaže – Toryský pohár, 22.9.2018, Hendrichovce
 • 11. ročník súťaže s PS 8 o Pohár starostu obce, 16.9.2018, Lipovce
 • 15. ročník halovej súťaže MH o Pohár primátorky mesta Prešov, 9.11.2018, Prešov

ÚzO DPO SR Bardejov:

 • 14. ročník nočnej súťaže O najzdatnejší hasičský zbor, 28.4.2018, Zlaté + 6 obcí
 • 6. ročník súťaže o Pohár DHZ, 26.5.2018, Osikov
 • 10. ročník súťaže o Pohár DHZ, 3.6.2018, Zlaté
 • Okresná pohárová súťaž DHZ a HD – 66. ročník, 10.6.2018, Raslavice
 • 2. ročník Raslavickej nočnej súťaže, 29.6.2018, Raslavice
 • 5. ročník súťaže – Magurský pohár, 30.6.2018
 • 21. ročník súťaže o Pohár DHZ a OcÚ Olšavce, Olšavce
 • 5. ročník súťaže – Memoriál Jána Prextu, 7.7.2018, Becherov
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 8.7.2018, Rokytov
 • 1. ročník súťaže o Pohár DHZ, 14.7.2018, Mokroluh
 • 8. ročník súťaže – Memoriál Tomáša Dvorského a 18. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 15.7.2018, Hankovce
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 29.7.2018, Gaboltov
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 5.8.2018, Hrabovec
 • 26. ročník súťaže o Šarišský pohár, 11.8.2018, Sveržov, /len pre pozvané družstvá/
 • 10. ročník súťaže – Memoriál Jozefa Džalaja, 12.8.2018, Raslavice
 • 4. ročník súťaže o Pohár DHZ, 18.8.2018, Chmeľová
 • Kolo VSHL, 19.8.2018, Hankovce
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 1.9.2018, Komárov
 • 6. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 2.9.2018, Bardejov
 • 15. ročník halovej súťaže MH, 30.11.2018, Bardejov

ÚzO DPO SR Humenné:

 • 1. kolo Zemplínskej hasičskej superligy, 17.6.2018, Belá nad Cir
 • 3. kolo Zemplínskej hasičskej superligy, 8.7.2018, Stakčínska Roztoka
 • 4. kolo Zemplínskej hasičskej superligy, 15.7.2018, Dlhé nad Cir.
 • 7. kolo Zemplínskej hasičskej superligy, 1.9.2018, Modra nad Cir.

ÚzO DPO SR Kežmarok:

 • 26. ročník súťaže o putovný Pohár primátora mesta, 3.6.2018, Spišská Belá
 • 16. ročník súťaže – Memoriál Františka Košúta, 10.6.2018, Ľubica
 • 15. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 1.7.2018, Toporec
 • 18. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 8.7.2018, Spišské Hanušovce
 • Súťaž o Pohár starostky obce, 14.7.2018, Žakovce
 • 14. ročník súťaže o putovný Pohár primátora mesta, 28.7.2018, Spišská Stará Ves
 • 24. ročník súťaže o putovný Pohár primátora mesta, 28.7.2018, Kežmarok
 • 10. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 12.8.2018, Vojňany
 • 9. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 19.8.2018, Ihľany
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Miroslava Kovalčíka, 26.8.2018, Rakúsy

 

Súťaže pre deti:

 • Územné kolo hry Plameň, 9.2.2018, Sp. Belá – Strážky
 • 3. ročník súťaže MH, 12.5.2018, Veľká Franková
 • 2. ročník súťaže MH, 18.5.2018, Sp. Hanušovce
 • 4. ročník súťaže MH o Pohár starostu obce, 19.5.2018, Holumnica
 • 3. ročník súťaže MH, 3.6.2018, Reľov
 • 1. ročník súťaže MH, 10.6.2018, Rakúsy
 • 7. ročník súťaže MH, 16.6.2018, Podolínec
 • 3. ročník súťaže MH, 23.6.2018, Toporec
 • 6. kolo RHLS, 21.7.2018, Ihľany
 • 7. kolo RHLS – EKOSPOL, 22.7.2018, Bušovce
 • 9. kolo RHLS, 25.8.2018, Sp. Belá
 • 12. kolo RHLS, 8.9.2018, Žakovce
 • 20. ročník súťaže MH „O prúdničku Cyrila Kováčika“, 8.9.2018, Sp. Belá
 • 12. ročník súťaže MH, 9.9.2018, Slov. Ves

ÚzO DPO SR Levoča:

 • 3. kolo RHLS, 10.6.2018, Sp. Štvrtok
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 15.7.2018, Dravce
 • 16. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 29.7.2018, Spišský Štvrtok
 • 11. kolo RHLS, 1.9.2018, Bijacovce
 • 10. ročník nočnej súťaže o Pohár predsedu DHZ – memoriál, 1.9.2018, Bijacovce
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostky obce, 16.9.2018, Vyšný Slavkov
 • 8. ročník súťaže MH o Pohár primátora mesta, 7.10.2018, Spišské Podhradie

ÚzO DPO SR Poprad:

 • 15. ročník súťaže MH o putovný Pohár veliteľa DHZ, 14.4.2018
 • 16. ročník súťaže MH o putovný Pohár DHZ Batizovce, 22.4.2018, Batizovce
 • 2. ročník súťaže MH o putovný Pohár primátora mesta Poprad, 28.4.2018, Poprad – Veľká
 •  27. ročník súťaže o putovný Pohár primátora mesta Svit, 29.4.2018, Svit
 • 7. ročník súťaže MH o putovný Pohár starostu obce, 5.5.2018, Spišská Teplica
 • 18. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 6.5.2018, Spišská Teplica
 • 19. ročník súťaže MH O putovný pohár, 12.5.2018, Gerlachov
 • 10. ročník súťaže MH – Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola, 26.5.2018, Štrba
 • 17. ročník súťaže o putovný Pohár starostky obce + hasičský útok s vodou pre KMH, 27.5.2018, Spišský Štiavnik
 • 3. ročník súťaže jednotlivcov – Železný hasič, 9.6.2018, Šuňava
 • 4. ročník súťaže MH O putovný pohár + hasičský útok s vodou pre KMH, 10.6.2018, Vikartovce
 • 11. ročník nočnej súťaže o putovný Pohár obce + naberačka o najlepšiu saciu stranu, 16.6.2018, Hranovnica
 • 7. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 17.6.2018, Lučivná
 • 4. ročník súťaže O putovný pohár, 23.6.2018, Hozelec
 • 14. ročník nočnej súťaže o putovný Pohár DHZ, 23.6.2018, Spišské Bystré
 • 26. ročník súťaže MH O podtatranskú prúdničku, 24.6.2018, Lučivná
 • 15. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 1.7.2018, Štrba
 • 27. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 8.7.2018, Šuňava
 • 26. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 15.7.2018, Liptovská Teplička
 • 3. ročník súťaže o putovný Pohár starostky obce, 21.7.2018, Gánovce
 • 19. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 22.7.2018, Vernár
 • 18. ročník súťaže o putovný Pohár obce + hasičský útok s vodou pre KMH, 29.7.2018, Hranovnica
 • 14. ročník nočnej súťaže o putovný Pohár primátora mesta Poprad + hasičská stovka + hasičský útok s vodou pre KMH, 28.7.2018, Spišská Sobota
 • 29. ročník  súťaže o putovný Pohár starostu obce + hasičský útok s vodou pre KMH, 11.8.2018, Spišské Bystré
 • 8. kolo RHLS, 11.8.2018, Štôla
 • 14. ročník súťaže – Memoriál Miroslava Olejníka, 12.8.2018, Poprad – Stráže
 • Súťaž MH – požiarny útok s vodou pre KMH, 18.8.2018, Nová Lesná
 • 37. ročník Spomienkovej súťaže o putovný Pohár starostu obce a putovný Pohár Fires, s r.o. Batizovce, 19.8.2018, Batizovce
 • 13. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce + hasičský útok s vodou pre KMH, 25.8.2018, Kravany
 • 11. ročník súťaže MH o putovný Pohár DHZ a ZŠ Spišská Sobota + Podtatranské šesťdesiatky – jednotlivci, 1.9.2018
 • 10. ročník súťaže o putovný Pohár starostu obce, 2.9.2018, Vikartovce
 • 13. ročník súťaže MH o putovný Pohár obce Hranovnica, 8.9.2018, Hranovnica
 • 12. ročník súťaže o putovný Pohár obce Gerlachov, 9.9.2018, Gerlachov
 • Majstrovstvá SR dobrovoľných hasičov v hasičskej stovke a veži – súťaž jednotlivcov, 15.9.2018, Poprad
 • 14. ročník súťaže MH o putovný Pohár starostu obce, 16.9.2018, Šuňava
 • 3. ročník súťaže jednotlivcov – Železný hasič, 23.9.2018, Liptovská Teplička
 • 6. ročník súťaže MH – Memoriál Ing. Pavla Rumlera, 29.9.2018, Poprad
 • Súťaž jednotlivcov – Železný hasič, 13.10.2018, Poprad
 • 26. ročník Halových majstrovstiev SR MH o putovný Pohár prezidenta DPO SR a 4. ročník Oficiálnych HMSR KMH, november 2018, Svit

ÚzO DPO SR Sabinov:

 • 1. kolo OHL – 10.6.2018 o 13,00 hod., Uzovské Pekľany
 • 10. ročník súťaže – Pohár obce Brezovica, 5.5.2018
 • 8. ročník súťaže – Pohár Býčej hory, 24.6.2018, Oľšov
 • 2. kolo OHL, 24.6.2018 o 12,00 hod., Šarišské Michaľany
 • 3. kolo OHL, 1.7.2018 o 13,00 hod., Šindliar
 • 6. ročník súťaže – Čiernohorský pohár obce Poloma, 8.7.2018, Poloma
 • 4. kolo OHL, 14.7.2018 o 13,00 hod., Hermanovce
 • 5. ročník súťaže – Memoriál Vavra Ščavnického, 15.7.2018, Jakubovany
 • 4. ročník súťaže s PS 8 o Pohár obce, 21.7.2018, Červená Voda
 • 5. kolo OHL, 22.7.2018 o 13,00 hod., Tichý Potok
 • 40. ročník súťaže – Pohár Stráža, 29.7.2018, Hubošovce
 • 25. ročník súťaže – Memoriál pána Cicmana, 5.8.2018, Ražňany
 • 6. kolo OHL, 5.8.2018 o 12,00 hod., Hrabovec
 • 7. kolo OHL, 12.8.2018 o 13,00 hod., Ďačov
 • 17. ročník súťaže – Memoriál pána Tomeka, 19.8.2018, Torysa
 • 7. ročník súťaže – Memoriál pána Porembu, 26.8.2018, Lúčka
 • 8. kolo OHL, 26.8.2018 o 12,00 hod., Lúčka
 • 1. ročník súťaže – Memoriál pána Dušana Palenčára, 1.9.2018, Orkucany
 • 10. ročník súťaže s PS 8 o Pohár obce, 16.9.2018, Rožkovany
 • 4. ročník súťaže o Toryský pohár medzi okresmi Sabinov a Prešov, 22.9.2018, Torysa
 • Jesenný branný pretek MH, 12.10.2018, Torysa
 • 9. ročník halovej súťaže MH o Pohár primátora mesta Lipany, 9.11.2018, Lipany

 

ÚzO DPO SR Stará Ľubovňa:

 • Pohárová súťaž, 15.7.2018 o 13,00 hod., Malý Lipník
 • 2. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 21.7.2018, Plavnica
 • 2. ročník Memoriálu Františka Krajgera, 5.8.2018, Hniezdne
 • 4. ročník súťaže MH o Pohár starostky obce, 11.8.2018, Jarabina
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 12.8.2018 Sulín
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 18.8.2018, Šambron
 • 10. kolo RHLS, 26.8.2018, Nižné Ružbachy
 • 30. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 26.8.208, Veľký Lipník
 • 3. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 9.9.2018, Haligovce
 • Halová súťaž MH, 8.11.2018, Plavnica

ÚzO DPO SR Stropkov/Svidník:

 • 8. ročník preteku brannej všestrannosti MH o Pohár riaditeľa CVČ Giraltovce, 27.4.2018, Giraltovce
 • Nočná súťaž o Pohár predsedu a veliteľa DHZ Svidník /PS 8 a PS 12/, 12.5.2018, Svidník
 • 9. ročník súťaže Floriánka pre MH o Pohár riaditeľa CVČ, 31.5.2018, Svidník
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 10.6.2018, Bukovce
 • 2. ročník nočnej súťaže o Pohár ministra vnútra SR, 23.6.2018, Svidník
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 1.7.2018, Havaj
 • Nočná súťaž o Pohár starostu obce, 28.7.2018, Kuková
 • 25. ročník súťaže o Pohár primátora mesta, 5.8.2018, Svidník
 • Medzinárodná súťaž o Pohár starostky obce, 12.8.2018, Nižný Mirošov
 • 1. ročník súťaže – Dedičstvo našich predkov, 25.8.2018, Nižná Jedľová
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Jána Gibeja, 1.9.2018, Svidník
 • 10. ročník súťaže v rýchlom saní – Naberačka, 7.10.2018, Giraltovce

 

ÚzO DPO SR Vranov nad Topľou:

 • Súťaž o Pohár starostu obce Čaklov, 6.5.2018
 • Súťaž o putovný Pohár starostu obce Zámutov, 3.6.2018
 • Súťaž o Pohár starostu obce Soľ, 24.6.2018
 • Súťaž o Pohár starostu obce Nová Kelča, 21.7.2018
 • Súťaž o Pohár starostu obce Merník, 28.7.2017
 • Memoriál D. Leška v Čičave, 4.8.2018
 • Súťaž o Pohár starostu obce Jasenovce, 18.8.2018
 • Súťaž o Pohár starostu obce Bystré, 16.9.2018

ÚzO DPO SR Košice – okolie:

 • 10. ročník halovej súťaže MH – 2. kolo LMH, 24.3.2018, Čaňa
 • Celookresné cvičenie: Košice – Fire Rescue, 28.-30.4.2018
 • 20. ročník 1. ligovej súťaže Košickej hasičskej ligy, 29.4.2018, Beniakovce
 • Územné kolo hry Plameň – 3. kolo LMH, 4.5.2018, Čečejovce
 • Okrsková pohárová súťaž s historickou striekačkou, 5.5.2018, Nováčany
 • Pohárová súťaž okrsku Kaňapta, 12.5.2018
 • 2. ligová súťaž KEHL, 13.5.2018, Chrastné
 • Obvodová súťaž DHZ, 19.5.2018, Kecerovce
 • Kecerovský pohár – 4. kolo LMH, 26.5.2018
 • 3. ligová súťaž KEHL, 27.5.2018, Trhovište /MI
 • Medzinárodná netradičná súťaž hasičov, 2.6.2018, Medzev
 • 0. ročník okrskovej súťaže Železný hasič, 3.6.2018, Nováčany
 • Čečejovský pohár – 5. kolo LMH, 9.6.2018, Čečejovce
 • 4. ligová súťaž KEHL, 10.6.2018, Čečejovce
 • Okresná súťaž HD dorastu z okresu Košice – okolie + muži nad 35 rokov, 17.6.2018
 • 5. ligová súťaž KEHL, 24.6.2018, Kokšov Bakša
 • 6. ročník nočnej súťaže – Budimírsky pohár, 7.7.2018, Budimír
 • 6. ligová súťaž KEHL, 8.7.2018, Čižatice
 • Súťaž MH Slanského okrsku – Memoriál Ing. Imricha Tomka, 29.8.2018, Nový Salaš
 • 9. ročník nočnej hasičskej súťaže, 4.8.2018, Čečejovce
 • 7. ligová súťaž KEHL, 12.8.2018, Kecerovce
 • 8. ligová súťaž KEHL – finálová súťaž, 18.8.2018, Ploské
 • 5. ročník futbalového turnaja ligy MH, 19.8.2018
 • Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B.“ a medzinárodná súťaž „O pohár starostu obce Turňa n/B.“, 25.8.2018, Turňa n/B.
 • 9. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 25.8.2018, Ploské
 • Okrsková medzinárodná súťaž v Rešici, 1.9.2018, Rešica
 • Jesenný zraz MH – 6. kolo LMH, 7.9.2018, Kojšova hoľa /Zlatá Idka
 • 23. ročník okrskovej súťaže kecerovského okrsku, 16.9.2018
 • Súťaž s PS 8 o Pohár starostu obce, 30.9.2018, Chrastné

 

ÚzO DPO SR Michalovce:

 • 9. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 2.6.2018, Veľké Revištia
 • 1. ročník súťaže – Memoriál Jozefa Jurča, 24.6.2018, Žbince
 • 1. ročník nočnej súťaže – Memoriál Štefana Kandu, 7.7.2018, Bánovce nad Ondavou
 • 6. kolo Zemplínskej hasičskej superligy, 28.7.2018, Horňa
 • 3. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 28.7.2018, Horňa
 • 5. ročník súťaže o Pohár starostu obce, 18.8.2018, Sliepkovce
 • 14. ročník súťaže – Memoriál Viktora Szollošiho, 1.9.2018, Staré

 

ÚzO DPO SR Rožňava:

 • Memoriál Kolomana Holéczyho, Pohár predsedu ÚzO DPO SR Rožňava, 26.5.2018, šport. ihrisko, Štítnik
 • Previerky pripravenosti DHZ okresu Rožňava, Pohár starostky obce Rejdová, 2.6.2018, Rejdová
 • Nočná súťaž DHZ, Pohár starostky obce Kunova Teplica, 20.7.2018, šport. ihrisko, Kunova Teplica
 • Pohár Zaslúžilých členov ÚzO DPO SR Rožňava, Pohár starostky obce Plešivec, 25.8.2018, šport. ihrisko, Plešivec
 • Gemerský pohár, 15.9.2018, šport. Ihrisko, Gemerská Poloma

ÚzO DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica:

 • Spišský hasičský deň MH, 26.- 27.5.2018, ZŠ Hutnícka, Sp. Nová Ves
 • Súťaž o Pohár primátora mesta, 2.6.2018, Spišské Vlachy
 • 4. kolo RHLS, 23.6.2018, Spišská Nová Ves
 • 4. ročník súťaže o Pohár DHZ Spišská Nová Ves, 24.6.2018
 • Súťaž o Pohár starostky obce, 30.6.2018, Spišský Hrušov
 • Súťaž o Pohár starostu obce, 29.7.2018, Markušovce
 • Nočná súťaž o putovný Pohár DHZ Krompachy, 21.7.2018
 • Súťaž o putovný Pohár primátorky mesta, 4.8.2018, Krompachy
 • 11. ročník nočnej súťaže o Pohár starostky obce, 25.8.2018, Teplička nad Hornádom
 • Súťaž o Pohár starostu obce, august 2018, Smižany
 • Súťaž o Pohár predsedu DHZ, august 2018, Matejovce nad Hornádom
 • 4. ročník súťaže – Memoriál J. Fifíka, 1.9.2018, Spišské Vlachy
 • Branný pretek MH o Pohár predsedu VÚC Košice, 29.9.2018, Krompachy

 

ÚzO DPO SR Trebišov:

 • 5. kolo Zemplínskej hasičskej superligy, 22.7.2018, Hraň

 

Z podkladov ÚzO DPO SR spracoval Ing. Ján Parčiš

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/443 719 60
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top