obchod 2

Vekove kategórie:
- kategória A - 1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ
- kategória A - 2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ
- kategória A - 3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ
- kategória B – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Obsahové zameranie:

  • vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady konania z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.
  • pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia
  • zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

Hodnotenie súťažných prác.
Hodnotenie je vykonávané:

  • základné kolo (v škole, v DDM, v DHZ a pod.)
  • okresné, územné kolo
  • celoštátne kolo

Priebeh súťaže:
V základnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách.
Zúčastnené školy, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a oznámia ukončenie základného kola na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO vrátane celkového počtu zúčastnených a odovzdajú tri najlepšie práce na OV DPO resp. ÚzV DPO. OV DPO resp. ÚzV DPO vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie a tieto práce odošle na Sekretariát DPO SR – do 30. 4. 2013.

Každá práca musí byť riadne označená:

1. číslom kategórie
2. názov literárnej práce
3. menom a priezviskom autora
4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
5. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
6. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou
Literárne práce doporučujeme maximálne na 4 strany formátu A4

Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.

Želáme veľa nápadov, podnetov a myšlienok pri písaní !

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top