V sobotu 14. mája 2016 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR konal slávnostný akt vyhodnotenia celoslovenského kola  súťaže kronikárov „O najkrajšiu kroniku“.

Boli ocenené kroniky zaslané do celoslovenského kola, na treťom mieste sa umiestnila kronika z DHZ Čierne Kľačany, druhé miesto patrilo kronike z DHZ Rudinka a prvé miesto patrilo kronike z DHZ Brusno,  ktoré malo najkrajšie spracovanú kroniku.

Zástupcovia DHZ si z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethőa a člena Prezídia DPO SR a predsedu Republikovej komisie histórie DPO Petra Kunkelu prevzali diplom, vecné ceny a pohár.

k1

k2

k3