V sobotu 14. mája 2016 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bratislave konal slávnostný akt odovzdania vyznamenaní „Rad sv. Floriána“, ktoré z vlastného podnetu a na návrh KV DPO schválilo Prezídium DPO SR.  

Medzi nových držiteľov vyznamenania Rad svätého Floriána v tomto roku pribudli tieto mená:

P1190392

                                                                       Tomáš Krajčík