Dobrovoľná požiarna ochrana SR
a
Obec Turany
Okresný výbor DPO Martin
Dobrovoľný hasičský zbor Turany

Vás pozývajú na

Majstrovstvá Slovenskej republiky
dobrovoľných hasičských zborov
 a hasičského dorastu,


ktoré sa uskutočnia  v dňoch

11. – 12. júla 2015

pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica
na štadióne v Turanoch

Príďte povzbudiť svojich favoritov!