obchod 2

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 Republiková komisia histórie DPO v zmysle plánu úloh vyhlasuje súťaž kronikárov DHZ pod názvom

„O najlepšiu kroniku DHZ“

Pri hodnotení kroník sa bude posudzovať a hodnotiť nasledovné:

   • vzhľad strany (ozdobné začiatočné písmená textu, strany, odstavca a pod.)
   • úprava strany (odstavce, okraje, vzdialenosť riadkov)
   • písmo strany (úhľadnosť, čitateľnosť, použitý typ pera)
   • obsah zápisu (podstatné udalosti a pod., )
   • uchovávanie kroniky (spôsob uloženia kroniky, obal, forma, ...)
   • Ako pomôcka môže slúžiť  materiál „Kronika DHZ, metodická príručka“ uverejnený v časopise Požiarnik (príloha 2/2009).

 

Hodnotiť sa budú kroniky písané ručne. Elektronicky vedené kroniky (v PC) sa nebudú hodnotiť. Pri hodnotení kroník sa odporúča prideľovať body (1 – 30) podľa vyššie uvedených kritérií. 

 

Súťaž sa uskutoční v troch kolách:

1. kolo – okresné:

Termín: od 1. 1. 2015 do 30.6. 2015

Hodnotí komisia OV DPO resp. ÚzV DPO zložená z členov OV DPO resp. Úzv DPO zaoberajúcih sa históriou resp. kronikárov vyhodnotí predložené kroniky. Do 2. kola (krajského kola) postúpia kroniky umiestené na 1. - 2. - 3. mieste.

Ceny do súťaže zabezpečí sponzorsky OV DPO resp. ÚzV DPO s tým, že sa odporúča udeliť víťazným DHZ diplom a kronikárov víťazných kroník oceniť knihou resp. inou cenou.

Odporúča sa priniesť kroniku osobne v deň konania súťaže na ohodnotenie. Za doručenie kroniky do súťaže zodpovedá kronikár príslušnej DHZ resp. ním poverená osoba. Cestovné náklady resp. iné výdaje sa nepreplácajú.

Za kroniku preberá zodpovednosť príslušná komisia.

 

2. kolo – krajské:

Termín: od 15. 7. 2015 do 31. 10. 2015

Hodnotí určená komisia KV DPO zložená z členov KV DPO s tým, že za predsedu komisie sa odporúča člen RKH DPO. Odporúča sa, aby do 3. kola (celoslovenského kola) postúpili kroniky umiestené na 1. – 2. – 3. mieste.

Ceny do súťaže zabezpečí sponzorsky KV DPO s tým, že sa odporúča udeliť víťazným DHZ diplom a kronikárov víťazných kroník oceniť knihou resp. inou cenou.

Odporúča sa priniesť kroniku osobne v deň súťaže  na ohodnotenie. Za doručenie kroniky do súťaže zodpovedá kronikár príslušnej DHZ resp. ním poverená osoba (príp. člen RKH DPO). Cestovné náklady resp. iné výdaje sa nepreplácajú.

Za kroniku preberá zodpovednosť príslušná komisia.

 

3. kolo – celoslovenské:

Termín:  od 1. 11. 2015 do 15.11. 2015

Hodnotí  komisia  zložená z členov RKH DPO a postúpi svoj návrh Prezídiu DPO SR, ktorý ho posúdi a schváli.

Ceny do súťaže zabezpečí sponzorsky RKH DPO s tým, že sa odporúča udeliť víťazným DHZ diplom a kronikárov víťazných kroník oceniť knihou resp. inou cenou.

Odporúča sa priniesť kroniku osobne v deň súťaže  na ohodnotenie. Za doručenie kroniky do súťaže zodpovedá kronikár príslušnej DHZ resp. ním poverená osoba (príp. člen RKH DPO). Cestovné náklady resp. iné výdaje sa nepreplácajú.

Za kroniku preberá zodpovednosť príslušná komisia.

V celoslovenskom kole navrhuje RKH DPO vyhodnotiť poradie prvých desiatich kroník, ktorých zapisovatelia budú odmenení Diplomom.

Výsledky súťaže budú vyhlásené a zverejnené na internetovej stránke DPO SR a v časopise Požiarnik.

                                                                                                      

RKH DPO

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top