Poistná zmluva č.  2-370-205311 platná od 1. januára 2015