Dňa 29. januára 2014 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky o 11,13 hod. hlasovaním číslo 49 schválili v treťom čítaním vládny návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov s nasledovným výsledkom hlasovania:

Prítomní: 145

Hlasujúcich: 143

Za hlasovalo: 134

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa hlasovania: 9

Nehlasovalo: 2

Neprítomní : 5