Počnúc dňom 1. januára 2014 Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky znižuje cenu základnej prípravy členov hasičských jednotiek na sumu 30.- €/osobu.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0917 460 508

2zakladna-priprava-clenov-has-jednotiek-30