6. novembra 2013 vláda na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

Kompletný materiál zo zasadnutia:

word icon
01 Stanovisko k návrhu zákona o DPO SR a o zmene niektorých zákonov

word icon

02 Uznesenie vlády SR

word icon

03 Predkladacia správa

word icon

04 (Návrh) Zákon 

word icon

05 Komuniké

word icon

06 Dôvodová správa

word icon

07 Doložka vybraných vplyvov

word icon

08 Obal

word icon

09 Doložka zlučiteľnosti