obchod 2

U P O Z O R N E N I E ! ! !

Podľa znenia Zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre rok 2023 upozorňujeme na uvedené body a to:

Bod. č. 8
" Poskytnutú účelovú dotáciu v zmysle Čl. I tejto zmluvy je prijímateľ oprávnený použiť do 20. 8. 2023.

Bod č. 9
" Písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi do 31. 8. 2023. Nepredloženie, resp. neskoršie predloženie bude považované za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude požiadaný o vrátenie celej poskytnutej dotácie "

 

Manuál a tabuľku k vyúčtovaniu nájdete v sekcii "Tlačivá"https://dposr.sk/index.php/tlaciva-dpo-sr

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top