Florián, mučeník

Svätý Sviatok: 4. máj

* Cannabiaca (?), dnes Zeiselmauer pri Tullne v Rakúsku

† 304 Lauriacum, dnes Lorch pri Enns v Rakúsku

Atribúty: palma, džbán vody, zástava, mlynský kameň

Patrón hasičov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov, kováčov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov.

put oravska polhora

    Sv. Floriána si podľa rímskeho pripomíname 4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády, zastával vysokú administratívnu funkciu v Noricum, v dnešnej časti Rakúska. Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“ hovoria, že sa vzdal v Lorch vojakom z Aquilína, keď chytali kresťanov. Vojaci ho dvakrát zbičovali, napoly ho zdrali z kože, posadili do ohňa, a nakoniec ho hodili do rieky Enns s kameňom okolo krku. Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Po čase jeho pozostatky preniesli augustiniánskeho opátstva svätého Floriána blízko Linzu. Neskôr ich znova preniesli do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a biskupovi Krakowa. Od toho času je sv. Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a požiarnikov. Kedysi patril k tzv. štrnástim pomocníkom v núdzi. Tradícia jeho mučeníctva neďaleko miesta, kde sa rieka Enns vlieva do Dunaja, je veľmi stará a hodnoverná. Veľa zázrakov, pri ktorých došlo k uzdraveniu, sa pripisuje jeho príhovorom, je vzývaný tiež ako mocný ochranca pred ohňom alebo vodou. Relikviu patróna sv.Florian mame od 04.05. 2014 aj u nás v Oravskej Polhore k verejnej úcte je to úlomok zo svätcovej kosti pri tejto relikvii je aj relikvia sv. Petra Veronského, inkvizítora a mučeníka

Vážení hasiči – záchranári, nech Vám svätý Florián vyprosuje Božiu pomoc a ochranu pri Vašom poslaní a práci a udelí pevnú kresťanskú vieru, aby ste mali vždy dosť hlbokých dôvodov pre uplatňovanie obetavej lásky voči blížnym.

 

 

Vážení členovia Dobrovoľných hasičských zborov, OSP a

          Hasičského a záchranného zboru

   Sviatok patróna hasičov, svätého Floriána, je aj dnes dôvodom stretnutia sa Vás: hasičov – záchranárov – a nás s Vami, a to v slávnostnej atmosfére hasičskej púte tu v Oravskej Polhore. Dnešný sviatok je dôvodom na vyjadrenie vďaky a úcty za obetavú a veľmi potrebnú službu, ktorú vykonávate pre dobro ľudí, ohrozených živlami ohňa či vody, ale i pre tých, ktorých stihlo nešťastie na cestách. Do Vašej snahy pomôcť ohrozenému blížnemu dnes zapájate nielen svoju dobrú vôľu a fyzickú zdatnosť, ale aj vysokú profesionalitu, špeciálnu techniku – a to všetko s cieľom, aby Vaša pomoc mohla byť čo najúčinnejšia. Tu by bola na mieste otázka, prečo to robíte, prečo nasadzujete svoje zdravie a svoje životy, aby ste pomohli druhým, prečo sa stále zdokonaľujete vo svojej odbornosti? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať dostačujúcou odpoveďou, že predsa je to Vaše zamestnanie, Vaša práca, z ktorej žijete, za ktorú ste platení – a preto ju musíte čo najkvalitnejšie plniť. Niektorí z Vás by povedali, že v tejto práci nachádzate uplatnenie svojich schopností a svojho záujmu pomáhať druhým, že Vás to jednoducho vnútorne napĺňa a uspokojuje. Tieto motívy sú pravdivé, ale nie sú dosť silné na to, aby niekto dlhodobo a s rastúcim nasadením túto prácu vykonával.

   Keď sme tu z titulu sv. Floriána – kresťana a mučeníka - mohli by sme sa opýtať, či prináša nejaké silnejšie dôvody pre takúto obetavú pomoc blížnym v núdzi. Sv. Florián nás predovšetkým učí aktívnej solidarite s trpiacim blížnym, a to z viacerých dôvodov. Ako ľudia vytvárame jednu rodinu a máme si navzájom pomáhať. V tom druhom, ktorý je ohrozený, máme vidieť svojho blížneho a správať sa ku nemu tak, ako by sme to očakávali my sami, keby sme boli v jeho položení. Ďalší dôvod je v tom, čo nám hovorí Kristus v podobenstve o Poslednom súde: „Čo ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, to ste mne urobili – alebo neurobili“. Čiže, v núdznom, trpiacom človeku čaká na našu pomoc sám Boh stotožňuje sa s trpiacom človekom a sľubuje nám odmenu, ako by sme poslúžili jemu samému.

   Sv. Florián položil život za svoju vernosť kresťanskej viere, za vernosť Bohu. My dnes nie sme nútení zapierať svoju vieru, rešpektuje sa všeobecne sloboda náboženského presvedčenia. Ale aj v našej dobe je potrebné vieru vyznávať. Ale aj dnes si vernosť k Bohu, niekedy vyžaduje hrdinské činy – a takými sú najmä skutky obetavej, zachraňujúcej lásky voči blížnemu v núdzi. Veď, napokon, čo môže byť adekvátnou odmenou za Vašu prácu, za riziká, ktoré podstupujete? Ani peniaze, ani ľudská pochvala nemôžu primerane odmeniť Vaše nasadenie, Vašu obetu. Svätý Florián dokázal za vernosť Bohu obetovať svoj život, lebo veril, že Boh mu ho vo večnosti vráti a ho odmení.

   Nech Vám svätý Florián vyprosuje Božiu pomoc a ochranu aby pri vašom poslaní a práci ste mali vždy dosť hlbokých dôvodov pre uplatňovanie obetavej lásky voči blížnym.

 

Hasičská púť Oravská Polhora 29.05.2022

srdečné ste pozvaný a ďakujem za spoluprácu

 

predseda Dobrovoľného hasičského zboru Oravská Polhora František Plevják

 

 

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top