obchod 2

   Vážení odberatelia časopisu Požiarnik. V snahe predísť prerušeniu odberu a nedorozumeniam v zasielaní nášho časopisu, Vás chceme s dostatočným predstihom informovať o možnostiach zabezpečenia si predplatného pre rok 2024.

   V roku 2024 bude možné taktiež odoberať časopis Požiarnik aj elektronicky, pričom je potrebné pri úhrade uviesť čitateľne do poznámky Vašu emailovú adresu, na ktorú Vám bude každé číslo zasielané.

   Cena elektronického časopisu je 10 euro/rok.

   Časopis v tlačenej forme zostáva na sume 12 euro/rok a bude Vám zasielaný na Vašu adresu poštou. Je na nás, či si dokážeme udržať náš časopis životaschopný.

   Ročné predplatné môžu záujemcovia uhradiť nasledovnými spôsobmi:

   Poštovou poukážkou, ktorá je predtlačená a bude vložená v číslach 11/2023 a 12/2023. Na takúto poukážku predplatiteľ vypíše čitateľne iba svoje meno a presnú adresu s PSČ.

   Poštovou poukážkou 2. triedy (sú k dispozícii na každom poštovom úrade). Poukážku vyplniť na adresu: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava. Poštovou poukážkou je možné uhradiť predplatné aj za viacerých predplatiteľov. V tom prípade je nutné zaslať na poštovú adresu DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava resp. e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. menný zoznam predplatiteľov s presnými adresami s PSČ, na ktoré budú časopisy zasielané.

   Priamou úhradou v DPO SR – obchod v Bratislave, kde bude predplatiteľovi vydaný príjmový doklad z elektronickej pokladne.

   Bezhotovostným prevodom na bankový účet DPO SR – obchod, číslo IBAN: SK42 0200 0000 0027 4992 7851, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 60205. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a adresu predplatiteľa s PSČ. Súčasne je potrebné zaslať poštou, e-mailom, alebo zatelefonovať na mob. č. 0918 973 087 hlásenie o platbe, kde je potrebné uviesť meno a adresu predplatiteľa, dátum a číslo účtu, z ktorého sa platba realizovala.

   V prípade, že na úhradu predplatného je potrebná faktúra, objednávky s uvedením adresy odberateľa a jeho IČO, DIČ resp. IČ DPH je potrebné zaslať na vyššie uvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu.

   Časopisy budú zasielané až po uhradení predplatného.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top