Dobrovoľná požiarna ochrana SR podpísala rámcovú dohodu o spolupráci so spoločnosťou TRANSPETROL, a.s.

Dňa 21. marca 2013 podpísala Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky rámcovú dohodu o spolupráci so spoločnosťou TRANSPETROL, a.s.
Za TRANSPETROL a.s. dohodu podpísali predseda predstavenstva Ing. Ivan Krivosudský a člen predstavenstva JUDr. Stanislav Rehuš.
Za DPO SR dohodu podpísal generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.