DPO SR vydala pre celoročnú systematickú a všestrannú činnosť kolektívov mladých hasičov Pravidlá pre prípravku mladých hasičov do 8 rokov

 

 

pdf1   Pravidlá pre prípravku mladých hasičov do 8 rokov 
pdf1   Obrazové prílohy – prípravka
   
pdf1  Prihláška - prípravka
pdf1  Bodovací záznam - prípravka
pdf1  Protest – prípravka