Na základe oznámení z Krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v tabuľke zverejňujeme kategorizáciu dobrovoľných hasičských zborov obcí na rok 2021 v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

 

 

 Kategorizácia DHZO na rok 2021