V stredu 21. októbra 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla Mikuláška s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom a generálnym sekretárom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelínom Horváthom, na ktorom sa dohodol postup využitia členov dobrovoľných hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov obcí počas dní v súvislosti s celoplošným testovaním na COVID 19 nasledovne.

 

Členovia dobrovoľných hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov obcí budú počas celoplošného testovania na COVID 19 k dispozícii starostom obcí a primátorom miest. Ďalšie činnosti budú koordinované prostredníctvom operačných stredísk Hasičského a záchranného zboru.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR zároveň oznamuje členom a funkcionárom DPO SR, že tajomníci územných organizácií budú v období 26. 10. 2020 – 2. 11. 2020 k dispozícii na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese územnej organizácie DPO SR.

Sekretariát DPO SR