Metodický pokyn k zaevidovaniu vozidiel do osobitnej evidencie pre hasičské jednotky.

 

 pdf1 Metodický pokyn na stiahnutie