Čestné plakety ministerstva vnútra odovzdal štátny tajomník rezortu Rudolf Urbanovič trom mladým dobrovoľným hasičom z obce Liptovská Kokava.  Ľubomír Šuňavec, Lukáš Porubän a Lukáš Golis počas novoročných osláv pri hasičskej zbrojnici spozorovali na zemi nehybne ležiaceho 16-ročného mladíka.  Pribehli k nemu a videli, že je v bezvedomí a nereaguje. Jeden z nich okamžite telefonicky kontaktoval linku 155.

p1

Operátorka chlapcov navigovala ako majú postupovať. Mladíka uložili na lavičku v blízkej autobusovej zastávke do stabilizovanej polohy a čakali na príchod lekárov.

p2

„Konali skutočne veľmi ľudsky i profesionálne. Keď som sa o tomto chvályhodnom čine dozvedel, ani na moment som neváhal a rozhodol som sa oceniť tento statočný čin mladých hasičov. Sú tým najlepším príkladom a vzorom nielen pre svojich vrstovníkov. Počas Silvestra bolo chladno, radšej ani nemyslieť na to, ako by mladík, ktorý zrejme dostal záchvat a odpadol, dopadol," vyjadril sa Rudolf Urbanovič, štátny tajomník ministerstva vnútra SR.

p3

Odovzdávanie plakiet sa uskutočnilo v sobotu 2. februára 2019 počas výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Kokave. Jeho predseda Richard Šopor i starosta obce Július Porubän prostredníctvom štátneho tajomníka poďakovali rezortu vnútra za systematickú podporu dobrovoľných hasičov.

p4

Práca dobrovoľných hasičov v Liptovskej Kokave môže byť príkladom pre mnohé iné zbory. Klobúk dole pred Richardom Šoporom s kolegami, robia neoceniteľnú prácu nielen v obci, ale i v regióne. Práca s mládežou je v tejto obci samostatnou kapitolou," ocenil Rudolf Urbanovič.

                                                                                                         

Zdroj: MV SR