obchod 2

Vzhľadom na úspešné predchádzajúce ročníky generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlasujú spoločne 13. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave aj v školskom roku 2015/2016. 

 

Téma súťaže: „Hasiči budúcnosti“

 

Termín súťaže: september 2015 – apríl 2016   

Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:

I.   kategória  do  9 rokov                   (dolná veková hranica nie je stanovená)

II.  kategória  od 10    do 12 rokov

III. kategória  od 13    do 15 rokov

         Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom časopisu Požiarnik, ako aj prostredníctvom OV DPO a ÚzV DPO, ktoré obdržia podmienky súťaže písomne od Sekretariátu DPO SR. HaZZ vyhlási súťaž aj po vlastnej línii prostredníctvom OR HaZZ resp. KR HaZZ.

         Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom okresných kôl, ktoré vyhlásia OV DPO a ÚzV DPO resp. KV DPO v spolupráci s OR HaZZ resp. KR HaZZ. Školy, centrá voľného času sa môžu do súťaže zapojiť a svoje grafické práce poslať na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO.

        

         OV DPO resp. ÚzV DPO vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie - t.j. 9 kresieb a tieto práce spolu s Vyhodnotením súťaže (podľa tabuľky v prílohe) odošle na Sekretariát DPO SR – do 30. 4. 2016.

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. číslom kategórie resp. vek
  2. menom a priezviskom autora
  3. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  4. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
  5. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

         Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2016, ktorú vymenujú generálny sekretár DPO SR a  prezident HaZZ. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.

   

         Školy víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

         Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ v mesiaci september 2016.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top