Dňa 1. 10. 2014 sa uskutočnilo v Bratislave odovzdanie ocenení víťazom 11. ročníka výtvarnej súťaže, ktorý bol na tému „Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach“. Nad súťažou prevzali patronát  generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth a prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý.

Víťazi jednotlivých kategórií si prevzali vecné ceny, diplomy a upomienkové darčeky, ktoré im odovzdali prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth a prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander  Nejedlý. V rámci sprievodného programu si ocenení víťazi prezreli Bratislavu a navštívili Hasičskú stanicu HaZZ v Petržalke. 

 

 

P1160580

P1160582

P1160588

P1160592

P1160596

P1160603

P1160606

P1160611

P1160648

P1160668

P1160675

 

P1160573