obchod 2

Vzhľadom na úspešné predchádzajúce ročníky generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlasujú spoločne 12. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave aj v školskom roku 2014/2015.

Téma súťaže :  "Spolupráca záchranných zložiek"

Termín súťaže: október 2014 – apríl 2015   

 

Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:

 

I.   kategória  do  9 rokov                   (dolná veková hranica nie je stanovená)

II.  kategória  od 10    do 12 rokov

III. kategória  od 13    do 15 rokov

   

  Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom okresných kôl, ktoré vyhlásia OV DPO a ÚzV DPO resp. KV DPO v spolupráci s OR HaZZ resp. KR HaZZ.

Školy, centrá voľného času sa môžu zapojiť aj individuálne, t.j. svoje kresby (3 víťazné práce z každej kategórie) môžu poslať priamo na Sekretariát DPO SR.

  OV DPO resp. ÚzV DPO vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie - t.j. 9 kresieb a tieto práce spolu s Vyhodnotením súťaže (podľa tabuľky v prílohe) odošle na Sekretariát DPO SR – do 30. 4. 2015.

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. číslom kategórie resp. vek
  2. menom a priezviskom autora
  3. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  4. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
  5. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

 

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2015, ktorú vymenujú generálny sekretár DPO SR a  prezident HaZZ. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ v mesiaci september 2015.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top