Stretnutie Dobrovoľných hasičov na Bradle pri príležitosti stého výročia vzniku Československa

 

PLAGAT DPO BRADLO WEB 1