Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova ulica 17, 831 03 Bratislava prijme to trvalého pracovného pomeru s nástupom od 1. februára 2018

Referenta pre ekonomické činnosti

Požiadavky na zamestnanca:

Počítačové znalosti:

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte mailom na adresu: sekretariat-sotakova@dposr. sk do 20. januára 2018. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova ulica 17, 831 03 Bratislava prijme to trvalého pracovného pomeru s nástupom od 1. februára 2018

Referenta pre prácu s mládežou

Požiadavky na zamestnanca:

Počítačové znalosti:

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a motivačným listom zasielajte mailom na adresu: sekretariat@dposr. sk do 20. januára 2018. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.